Alle steden

Verhalen over de waarde van buurtinitiatieven

Buurtinitiatief

Een buurtinitiatief is een project, activiteit of samenwerking die wordt georganiseerd door bewoners van een bepaalde buurt of wijk. Het heeft als doel om de leefbaarheid, saamhorigheid en sociale betrokkenheid in de buurt te bevorderen. Buurtinitiatieven kunnen diverse vormen aannemen, zoals het opzetten van een gemeenschappelijke moestuin, het organiseren van buurtfeesten, het opknappen van de […]

Verslag werkconferentie agenda stad

Werkconferentie agenda stad

01-12-2015Tijdens de werkconferentie van Agenda Stad in de Woonindustrie in Nieuwegein afgelopen donderdag kwamen ruim 250 mensen bijeen om samen verder te werken aan City Deals. De werkconferentie werd georganiseerd door de G4, de G32 en de betrokken departementen. In open dialogen en compacte workshops ontstonden nuttige nieuwe verbindingen en werden er verdere stappen genomen […]

Culturen bij elkaar brengen

Culturen samenbrengen

Wanneer strategische allianties, zoals fusies, worden gevormd, kruisen twee verschillende culturen elkaars pad. Deze ontmoetingen zijn vaak niet alleen maar positief. Voorbeeld: Partij A kan partij B als bureaucratisch zien, terwijl zij zichzelf als flexibel en modern beschouwen. Wat is Cultuur? 1. Functies van Cultuur Cultuur brengt een sociale ordening: het zorgt voor herkenbare patronen […]

De cooperatie: Hoe doe je dat?

De cooperatie

28-09-2018 Energiecoöperaties starten vaak vanuit een specifiek project, waarbij in de beginfase intensief pionierswerk vereist is. Wanneer een project succesvol draait, gebruiken velen hun vergaarde ervaring, netwerk en middelen voor nieuwe initiatieven. Dit roept de vraag op hoe deze nieuwe projecten te integreren in de bestaande coöperatiestructuur of hoe rekening te houden met toekomstige initiatieven […]

De vluchtroute 3: Werk en onderwijs

Vluchtroute 3 werk en onderwijs

19-03-2020 Op woensdagavond ontvingen alle Vlaamse scholen vernieuwde richtlijnen met betrekking tot het coronavirus. Deze update volgt na een “heel constructief overleg” tussen Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts, de onderwijskoepels en de sociale partners, aldus een persbericht van zijn kabinet. Prioriteit aan Drie Groepen Leerlingen voor Opvang Scholen worden specifiek verzocht opvang te regelen […]

Co creatief cultuurbeleid: Meedenken is meedoen

Co-creatief cultuurbeleid

Samenwerken & Creëren. Ontwerp cultuuronderwijs op maat met een culturele organisatie dat aansluit bij jullie studenten. Inzetten van kunstexperts is een optie. Ideaal voor alle basisscholen. Wat houdt een KunstConnectie in? Wil je samen met cultuurexperts je onderwijsaanbod verbeteren? De KunstConnectie biedt die kans. Maak gebruik van de kennis van een culturele organisatie om te […]

Ceuvel Greenhouse

Ceuvel Greenhouse

Een open-source aquaponics-model ter bevordering van circulaire stadslandbouw, educatieve voorlichting en nieuwe technologieën.Gelegen in Amsterdam Noord maakt de Metabolic kas gebruik van aquaponics-principes om te laten zien dat het mogelijk is om voedsel te verbouwen met beperkte ruimte en zonder vruchtbare grond. De kas is in de loop der jaren meerdere keren vernieuwd en dient […]

Bouwstenen voor sociaal

Bouwstenen voor sociaal

Het platform “Fundament voor Sociale Samenhang” dient als een overkoepelende brug voor leiders, beheerders en vakmensen binnen het maatschappelijk vastgoed, waaronder gemeentehuizen, wijkcentra, onderwijsinstellingen, buurthuizen en multifunctionele faciliteiten. In samenwerking met ons netwerk zetten we de koers uit voor de Agenda Maatschappelijk Vastgoed en smeden we een vernieuwende sector. Onze pijlers zijn: Met de kracht […]

We doen het zelf wel

Friesland glasvezel

Elk jaar nam in Langedijke de frustratie over het langzame internet toe. Aangezien er geen glasvezelnet zou komen in dit Friese dorp, besloten inwoners en lokale bedrijven het heft in eigen handen te nemen. Een jaar geleden startten de werkzaamheden en vandaag wordt de eerste verbinding actief, te beginnen bij de camping van Jan Scheepstra. […]

Ruimte om te wonen

Ruimte om te wonen

3-11-2015 Het transformeren van leegstaand vastgoed Recentelijk is er met meerdere gemeenten gesproken over het transformeren van ongebruikt vastgoed naar woningen voor zowel vluchtelingen als andere woningzoekenden. Dit bevordert zowel de integratie als het draagvlak voor vluchtelingenbeleid. Maatschappelijke voordelen Nederland ontvangt veel vluchtelingen. Voor hen en andere woningzoekenden zou leegstaand vastgoed een snelle en duurzame […]

Steden

In deze steden zijn nu stadambassadeurs actief. Dat worden er snel meer.

Transities

Alle transities in andere content vormen vind je hier. De beste interviews, plekken en evenementen voor de Nederlandse stad in transitie.