Ceuvel Greenhouse

  1. Home
  2. /
  3. Alle steden
  4. /
  5. Ceuvel Greenhouse

Ceuvel Greenhouse

Een open-source aquaponics-model ter bevordering van circulaire stadslandbouw, educatieve voorlichting en nieuwe technologieën.
Gelegen in Amsterdam Noord maakt de Metabolic kas gebruik van aquaponics-principes om te laten zien dat het mogelijk is om voedsel te verbouwen met beperkte ruimte en zonder vruchtbare grond. De kas is in de loop der jaren meerdere keren vernieuwd en dient nu als locatie voor het doorlopend ontwikkelen en testen van nieuwe technologieën om het teeltsysteem te verbeteren. Onderzoek hier richt zich op kernuitdagingen die essentieel zijn om stadslandbouw fundamenteel duurzaam te maken.

Partner: FoodE Consortium
Datum:
2015-2019: De eerste versie van de aquaponics-kas
2020-2022: Renovatie via het FoodE-project
2022-2024: FoodE educatieve activiteiten en Metabolic workshops en rondleidingen


Hoe kan stadslandbouw duurzaam zijn?

De kas is gevestigd op De Ceuvel, een voormalig braakliggend terrein en omgebouwd scheepswerf in Amsterdam Noord dat nu dient als levend laboratorium voor circulaire stadsontwikkeling. De aquaponics-kas werd oorspronkelijk opgericht als werkruimte om te tonen dat mensen niet alleen op vervuilde grond kunnen leven, maar er ook voedsel op kunnen verbouwen.

Het is nu een van de 15 pilotprojecten ontwikkeld via FoodE, een vierjarig door de EU gefinancierd H2020-project (Subsidieovereenkomst n°862663) dat burgergestuurde en duurzame stadsvoedselinitiatieven onderzoekt. Via dit programma heeft vervolgonderzoek zich gericht op kernuitdagingen om stadslandbouw fundamenteel duurzaam te maken, zoals het sluiten van de voedingsstoffenkringloop en het voedselproductieproces.


Een gesloten stedelijk systeem

Aquaponics combineert aquacultuur (het kweken van eetbare vissen) met hydroponie (het kweken van planten zonder aarde). Het combineert vis- en groenteproductie in een gesloten systeem waarbij visafval voedingsstoffen levert voor de planten en planten en bacteriën het water filteren voor de vissen. Het is een van de meest efficiënte en minst belastende landbouwmethoden.

Sinds de start in 2015 is de kas een doorlopend project en leerervaring. Sinds de integratie in het FoodE-project in 2020 is de kas opgewaardeerd als testbed voor zowel high-tech als low-tech oplossingen. Zo is een struvietreactor meerdere malen geïtereerd. In plaats van afhankelijk te zijn van synthetische meststoffen, haalt het stedelijke aquaponics-systeem voedingsstoffen uit het riool. Het struvietkristallisatieproces wordt geautomatiseerd zodat ook andere gemeenschappen het kunnen gebruiken. Om een andere belangrijke milieukwestie aan te pakken, het voedselproductieproces, experimenteerde Metabolic met voedselafval als alternatief voor traditioneel visvoer.


Resultaten

Kennis inspireren en delen met andere stedelijke gemeenschappen
Tegenwoordig worden zes verschillende methoden gebruikt om planten te verbouwen, zoals eetbare bloemen en kruiden. Vissen, waaronder meerval en forel, groeien in de andere helft van het systeem, dat een dompelpomp bevat om water te herverdelen. Trouw aan circulaire economieprincipes worden sommige van deze producten geserveerd in het aangrenzende café.

De kas toont aan dat aquaponics haalbaar is in gebieden waar anders mogelijk geen landbouw mogelijk zou zijn, inspireert zowel kinderen als volwassenen en leert hen lokaal gezond voedsel te verbouwen. De kas is een open-source boerderij, wat betekent dat iedereen deze kan repliceren dankzij workshops en een handleiding die in 2022 wordt gepubliceerd.

We hebben ook innovatieve aquaponics-software gecreëerd om de kas efficiënter te beheren, met dashboards om de verschillende delen van het systeem te monitoren.

Steden

In deze steden zijn nu stadambassadeurs actief. Dat worden er snel meer.

Transities

Alle transities in andere content vormen vind je hier. De beste interviews, plekken en evenementen voor de Nederlandse stad in transitie.