Co creatief cultuurbeleid: Meedenken is meedoen

  1. Home
  2. /
  3. Alle steden
  4. /
  5. Co creatief cultuurbeleid: Meedenken...

Co creatief cultuurbeleid: Meedenken is meedoen

Samenwerken & Creëren. Ontwerp cultuuronderwijs op maat met een culturele organisatie dat aansluit bij jullie studenten. Inzetten van kunstexperts is een optie. Ideaal voor alle basisscholen.

Wat houdt een KunstConnectie in?

Wil je samen met cultuurexperts je onderwijsaanbod verbeteren? De KunstConnectie biedt die kans. Maak gebruik van de kennis van een culturele organisatie om te voldoen aan de behoeften van jouw school en studenten. Bij een KunstConnectie werken een school en een culturele organisatie hand in hand om cultuuronderwijs te realiseren dat tegemoetkomt aan de schoolbehoeften. CultuurConnect staat in voor de begeleiding en financiering van dit collaboratief proces. Je streeft samen met de culturele partners naar een duurzaam eindproduct.

Duurzaam Partnerschap

Vanuit de unieke wensen van de school denken we actief met je mee. We helpen je bij het vinden van de juiste culturele partner om een specifiek programma op te zetten. Door deze gezamenlijke inspanning wordt cultuuronderwijs stevig verankerd in het lesprogramma en werk je gericht aan een specifiek onderwerp. Resultaat voor de lange termijn!


Speciale School de Piramide:

“We wilden onze kleuters meer betrekken bij muziek en spel. Met hulp van onze cultuurbegeleider vonden we de perfecte culturele organisatie en specialist. Er was direct een connectie toen de kunstexpert onze klas bezocht. Samen hebben we een permanent muziekhoekje opgezet dat de kinderen stimuleert om muzikaal bezig te zijn. Nu kunnen ze zelfstandig experimenteren met muziek op een manier die aansluit bij onze kleuterbenadering. Het bevordert interactie en spelenderwijs leren ze nieuwe muziekconcepten. Ze zijn enorm enthousiast over het muziekhoekje!”

Hoe gaat het in zijn werk?


STAP 1
Onze afdeling of school heeft een behoefte
Bespreek met de cultuurbegeleider de huidige situatie op school en bekijk hoe cultuuronderwijs kan bijdragen. Uiteraard denkt je cultuurbegeleider mee! Alle basisscholen kunnen deelnemen, ook per afdeling.

STAP 2
Zoeken naar de juiste culturele partner
CultuurConnect helpt je bij het vinden van de ideale partner. Heb je al een voorkeur of eerdere positieve ervaringen? Je cultuurbegeleider begeleidt je verder en faciliteert een ontmoeting om jullie wensen te bespreken.

STAP 3
Aanvang van het partnerschap
Samen met de culturele organisatie geef je vorm aan de samenwerking en zet je de plannen op papier. We bespreken de investering in tijd en middelen van alle betrokkenen. Vervolgens gaan we aan de slag in de klas. Binnen een half schooljaar kun je al van concept naar uitvoering en beoordeling gaan.

STAP 4
Terugkoppeling
We evalueren tussendoor en na afloop, en passen aan waar nodig.

STAP 5
Verdieping
Hoe zorgen we ervoor dat het ontwikkelde cultuuronderwijs een vaste plek krijgt? Dat is de focus in deze eindfase.

Steden

In deze steden zijn nu stadambassadeurs actief. Dat worden er snel meer.

Transities

Alle transities in andere content vormen vind je hier. De beste interviews, plekken en evenementen voor de Nederlandse stad in transitie.