Culturen bij elkaar brengen

  1. Home
  2. /
  3. Alle steden
  4. /
  5. Culturen bij elkaar brengen

Culturen bij elkaar brengen

Wanneer strategische allianties, zoals fusies, worden gevormd, kruisen twee verschillende culturen elkaars pad. Deze ontmoetingen zijn vaak niet alleen maar positief. Voorbeeld: Partij A kan partij B als bureaucratisch zien, terwijl zij zichzelf als flexibel en modern beschouwen.

Wat is Cultuur?

1. Functies van Cultuur

Cultuur brengt een sociale ordening: het zorgt voor herkenbare patronen en gedrag binnen een organisatie. Het stelt mensen in staat om zich verbonden en veilig te voelen, en om verantwoordelijkheden en talenten te ontwikkelen.

2. Definitie van Cultuur

Cultuur fungeert als een onzichtbare gids die aangeeft hoe individuen zich moeten gedragen binnen een organisatie. Emoties kunnen hoog oplopen, vooral tijdens fusies waarbij nieuwe en vreemde werkwijzen worden geïntroduceerd.

3. Cultuurverandering

Fusies vragen vaak om een transformatie van beide bedrijfsculturen. Het idee van ‘cultuurverandering’ kan echter zwaar aanvoelen. Het gaat niet om het transformeren van een cultuur, maar om het bewegen ervan.

Hoe Om Te Gaan Met Cultuurverschillen?

Snuffelen Onder Begeleiding

Laat teams van beide partners elkaar leren kennen. Een procesbegeleider kan helpen bij het faciliteren van veilige en constructieve gesprekken, en kan teams helpen reflecteren op hun eigen gedrag en dat van de andere partij.

Ontmoetingsplaatsen

Creëer plekken waar medewerkers van beide fusiepartners elkaar kunnen ontmoeten en discussiëren over belangrijke samenwerkingsthema’s. Hier kunnen ze reflecteren en debatteren over de beste manieren om samen te werken.

Beeldenstorm

Laat teams van de ene partij een korte sketch maken over hoe zij denken dat de andere partij is. Dit kan leiden tot waardevolle inzichten en discussies over hoe elke partij zichzelf en de ander ziet.

Interventies op de Werkvloer

Het dagelijkse leven in een organisatie wordt bepaald door ongeschreven regels en gedragingen. Interventies op de werkvloer, uitgevoerd door leidinggevenden en HR-professionals, kunnen helpen om de cultuur dynamisch en levendig te houden.

Conclusie

Alleen door continue aandacht en interventie op de werkvloer kunnen formele initiatieven zoals snuffelen, ontmoetingsplaatsen en beeldenstorm hun volle potentieel bereiken. Het is van cruciaal belang om gedrag dat afwijkt van de gewenste organisatiecultuur te herkennen en te corrigeren.

Steden

In deze steden zijn nu stadambassadeurs actief. Dat worden er snel meer.

Transities

Alle transities in andere content vormen vind je hier. De beste interviews, plekken en evenementen voor de Nederlandse stad in transitie.