De vluchtroute 3: Werk en onderwijs

  1. Home
  2. /
  3. Alle steden
  4. /
  5. De vluchtroute 3: Werk...

De vluchtroute 3: Werk en onderwijs

19-03-2020

Op woensdagavond ontvingen alle Vlaamse scholen vernieuwde richtlijnen met betrekking tot het coronavirus. Deze update volgt na een “heel constructief overleg” tussen Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts, de onderwijskoepels en de sociale partners, aldus een persbericht van zijn kabinet.

Prioriteit aan Drie Groepen Leerlingen voor Opvang

Scholen worden specifiek verzocht opvang te regelen voor drie categorieën gezonde leerlingen:

  1. Kinderen van ouders in essentiële sectoren (zoals zorg, veiligheid, voedingsindustrie, distributie).
  2. Kinderen met medische of sociale kwetsbaarheden.
  3. Kinderen in een uitdagende thuissituatie.

Aanbevelingen voor Opvang en Thuiswerk

Ouders die de mogelijkheid hebben om thuis te werken, dienen hun kinderen zelf op te vangen. Het wordt scholen afgeraden om voor de opvang samen te werken. Indien er geen opvangnoden zijn, kunnen scholen een permanentiesysteem hanteren zodat ouders op een later moment nog steeds ondersteuning kunnen vragen. Waar mogelijk wordt onderwijspersoneel aangeraden om vanuit huis te werken.

Focus op Beperkte Opvang en Groepssamenstelling

Hoewel de algemene aanbeveling is dat scholen zo min mogelijk leerlingen dienen op te vangen, stelt het Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG) dat het risico op besmetting niet zozeer afhangt van de grootte van een leerlingengroep, maar eerder van het consistent houden van de groepssamenstelling.

Positieve Reacties op het Overleg

Minister Weyts beschreef het overleg als zeer constructief. Hij benadrukte het gevoel van verantwoordelijkheid en goede wil bij alle deelnemers. “Leerkrachten hebben momenteel de essentiële taak om te waarborgen dat zorgverleners en andere vitale beroepsgroepen hun cruciale taken kunnen blijven uitvoeren”, voegde hij eraan toe.

Steden

In deze steden zijn nu stadambassadeurs actief. Dat worden er snel meer.

Transities

Alle transities in andere content vormen vind je hier. De beste interviews, plekken en evenementen voor de Nederlandse stad in transitie.