Ruimte om te wonen

  1. Home
  2. /
  3. Alle steden
  4. /
  5. Ruimte om te wonen

Ruimte om te wonen

3-11-2015

Het transformeren van leegstaand vastgoed

Recentelijk is er met meerdere gemeenten gesproken over het transformeren van ongebruikt vastgoed naar woningen voor zowel vluchtelingen als andere woningzoekenden. Dit bevordert zowel de integratie als het draagvlak voor vluchtelingenbeleid.

Maatschappelijke voordelen

Nederland ontvangt veel vluchtelingen. Voor hen en andere woningzoekenden zou leegstaand vastgoed een snelle en duurzame oplossing bieden. Het omzetten van bestaande gebouwen draagt bij aan werkgelegenheid en verduurzaming zonder een nieuw bouwproces.

De uitdaging van snelheid

Er is dringend behoefte aan meer snelheid in deze transformaties. Gemeenten en woningcorporaties alleen kunnen dit niet bewerkstelligen, gezien de huidige wachtlijsten. Ook de markt op zichzelf is niet voldoende. Nieuwe strategieën en samenwerkingen zijn nodig.

Betrokken partijen

Zowel woningzoekenden als investeerders kunnen bijdragen. Woningzoekenden kunnen aangeven waar ze willen wonen en tegen welke prijs. Investeerders, groot of klein, kunnen het proces financieren en stimuleren.

Participatie

Woningzoekenden kunnen meer doen dan enkel woningen zoeken. Ze kunnen actief participeren in renovatieprojecten en pandeigenaren aanspreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheden.

Diverse betrokkenen

Verschillende partijen, van architecten tot gemeenten, hebben een rol in dit proces. Iedereen kan bijdragen, op welk niveau dan ook.

Potentiële locaties

Het gaat niet alleen om grote locaties, maar ook kleinere plekken in steden kunnen worden getransformeerd. Dit voorkomt verder verval en stimuleert integratie.

Efficiënte procedures

De huidige procedures om gebouwen te transformeren zijn snel. Met de juiste aanpak kunnen we in korte tijd meer woningen beschikbaar hebben.

Steden

In deze steden zijn nu stadambassadeurs actief. Dat worden er snel meer.

Transities

Alle transities in andere content vormen vind je hier. De beste interviews, plekken en evenementen voor de Nederlandse stad in transitie.