Verslag werkconferentie agenda stad

  1. Home
  2. /
  3. Alle steden
  4. /
  5. Verslag werkconferentie agenda stad

Verslag werkconferentie agenda stad

01-12-2015
Tijdens de werkconferentie van Agenda Stad in de Woonindustrie in Nieuwegein afgelopen donderdag kwamen ruim 250 mensen bijeen om samen verder te werken aan City Deals. De werkconferentie werd georganiseerd door de G4, de G32 en de betrokken departementen. In open dialogen en compacte workshops ontstonden nuttige nieuwe verbindingen en werden er verdere stappen genomen in de City Deal trajecten.

Humoristische opening door Karl Raats

De Vlaamse dagvoorzitter Karl Raats heette de mensen op een humoristische manier welkom. Hij vergeleek de actuele status van Agenda Stad met een hartoperatie. “De patiënt ligt open en het ziet er uit als een bloedbad maar er staan professionals omheen, misschien zelfs wel vakidioten, en de kans is groot dat het straks allemaal goed komt.”

Visie op stedelijke samenwerking

De dag werd daarna geopend door Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden en voorzitter van de G32, samen met programmadirecteur Stad bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bert van Delden. Ze gaven beiden aan dat stedelijke gebieden niet langer met elkaar in concurrentie moeten gaan, maar meer samen moeten werken. De taak van de rijksoverheid is om daar goede randvoorwaarden bij te scheppen.

Verschillen in City Deals

“Er zijn veel verschillen in de voorstellen voor City Deals die we hebben ontvangen” zei Bert van Delden. “In de mate van concreetheid maar ook qua onderwerp. We voeren nu spannende gesprekken waarbij we zoeken naar het vernieuwende element. Daarbij is de betrokkenheid van meerdere steden en verschillende ministeries belangrijk, maar óók private partijen moeten betrokken zijn.”

De visie van Ferd Crone op City Deals

Ferd Crone gaf aan dat veel Nederlandse steden met vergelijkbare problemen te maken hebben. Hij denkt dat City Deals een revolutie tot stand kunnen brengen: “We willen een inclusieve stad waar iedereen meedoet. Dit willen we realiseren door niet tégen Den Haag te strijden maar met ze samen te werken. Daarbij mag het best schuren en er mogen ook dingen mislukken. Maar als we met zijn allen scherp zijn vandaag dan kunnen we een revolutie beginnen.”

Presentatie van diverse City Deals

Er was kort tijd om een aantal City Deals voor het gehele publiek te presenteren, voordat er in de workshops nader over gesproken werd. De variatie in deze presentaties was groot, met voorbeelden variërend van economische transitie tot nieuwe financieringsconcepten rond energiebesparing.

Diepgaande workshops over City Deals

Vervolgens zijn de coalities die werken aan concrete City Deals in veertien besloten sessies uiteen gegaan om hun City Deal traject een stap verder te brengen. De uitkomsten varieerden van concrete resultaten tot open vraagstukken waarvoor nog geen antwoorden waren gevonden.

Open dialoog en nieuwe ideeën

Naast de workshops vond een open dialoog plaats waar steden hun nieuwe ideeën konden pitchen. Hierbij ontstonden prille coalities rond diverse stedelijke vraagstukken.

Afsluitende visie op nieuwe samenwerkingsvormen

Ter afsluiting schetsten Maarten Schurink, gemeentesecretaris Utrecht, en Eric Eijkelberg van Economische Zaken, een energiek beeld van de nieuwe samenwerkingsvorm en de resultaten die dat gaat opleveren. De nadruk lag op het leren en innoveren binnen deze nieuwe vormen van samenwerking.

Steden

In deze steden zijn nu stadambassadeurs actief. Dat worden er snel meer.

Transities

Alle transities in andere content vormen vind je hier. De beste interviews, plekken en evenementen voor de Nederlandse stad in transitie.