Agenda stadmakers

  1. Home
  2. /
  3. Amsterdam
  4. /
  5. Agenda stadmakers

Agenda stadmakers

22-09-2016

Hoe kunnen we stadsvernieuwers het beste ondersteunen? Deze cruciale vraag vormde de kern van de ‘Challenge Stad van de Toekomst’, een initiatief dat tussen april 2015 en 2016 werd georganiseerd door Kennisland in samenwerking met Pakhuis de Zwijger. De waardevolle ervaringen en inzichten verzameld gedurende dit traject zijn gebundeld, in samenwerking met onderzoeksinstituut DRIFT. Duik in de uitdagingen waar stedelijke vernieuwers voor staan en hoe ze vooruitgang boeken.

Historisch gezien is Nederland een sterk verstedelijkt land waar steden dienen als broedplaats voor vernieuwende ideeën en aanpakken. Maar deze ideeën hebben ondersteuning nodig om te groeien. De Challenge Stad van de Toekomst heeft stedelijke initiatieven landelijk gestimuleerd door ze te verenigen en te voorzien van advies, expertise, connecties en financiële steun.

Tijdens dit traject werd continu gekeken naar de uitdagingen waarmee de 150 deelnemers te maken kregen. Zijn er terugkerende patronen in de uitdagingen die stadsvernieuwers tegenkomen? Of zijn de uitdagingen juist uniek voor elke stad of initiatief? De bevindingen zijn in samenwerking met DRIFT geanalyseerd en vervolgens besproken met de finalisten. Hierdoor ontstond een publicatie die niet enkel over stadsvernieuwing spreekt, maar waarin de vernieuwers zelf ook een bijdrage hebben geleverd.

Steden

In deze steden zijn nu stadambassadeurs actief. Dat worden er snel meer.

Transities

Alle transities in andere content vormen vind je hier. De beste interviews, plekken en evenementen voor de Nederlandse stad in transitie.