Een cooperatie starten, hoe doe je dat?

  1. Home
  2. /
  3. Amsterdam
  4. /
  5. Een cooperatie starten, hoe...

Een cooperatie starten, hoe doe je dat?

2015

Inzicht in Wooncoöperaties: Wat komt erbij kijken?

Een wooncoöperatie vertegenwoordigt de ultieme zelforganisatie waarbij bewoners zelf instaan voor het beheer en onderhoud van hun huizen. Sinds 1 juli 2015 valt de wooncoöperatie onder de Woningwet. Geïnteresseerde groepen kunnen hulp krijgen bij het formuleren van een voorstel, dat ze vervolgens bij hun woningcorporatie kunnen indienen. Bovendien willen sommige groepen een stuk land bebouwen en de woningen verhuren aan hun leden.

Wat is een coöperatie precies?

Een coöperatie richt zich op de materiële belangen van haar leden. Het betreft vaak economische aspecten zoals werk, wonen en financiën. Friedrich Raiffeisen, een prominente figuur in de coöperatieve wereld, merkte op: “Wat voor het individu niet mogelijk is, dat kunnen velen wel bereiken”. Kortom, een coöperatie is vaak een collectieve onderneming die een individu alleen moeilijk kan realiseren.

De beweegredenen

Waarom zou je kiezen voor een coöperatie? En waarom zou je als huurder willen afstappen van een woningcorporatie? Er kunnen verschillende redenen zijn: soms wil de corporatie haar bezit verkopen of sommige huurders geloven dat ze het zelf beter kunnen regelen. Maar de kernvraag is: wat drijft mensen om zich aan te sluiten bij een coöperatie? Het begint vaak met een gesprek tussen bewoners over de voordelen van zo’n initiatief.

Keuze in vormen

Er zijn diverse varianten van wooncoöperaties, waaronder huur, koop, overname van beheer of volledig bezit. Het is essentieel om de vorm te kiezen die het beste aansluit bij de doelen van de groep. Elk type heeft zijn voor- en nadelen. Een open discussie met de bewoners helpt hen de juiste keuze te maken.

Wat nu?

Bij het opzetten van een coöperatie is tijd cruciaal. Het vereist een grondige overdenking van de doelen en financiële implicaties. Informeer de woningcorporatie zo vroeg mogelijk over je plannen. Het is ook van belang om duidelijkheid te krijgen over de intenties met het bezit. Een constructieve dialoog met de corporatie is essentieel voor het succes.

Steden

In deze steden zijn nu stadambassadeurs actief. Dat worden er snel meer.

Transities

Alle transities in andere content vormen vind je hier. De beste interviews, plekken en evenementen voor de Nederlandse stad in transitie.