Het idee achter de Fabcity campus

  1. Home
  2. /
  3. Amsterdam
  4. /
  5. Het idee achter de...

Het idee achter de Fabcity campus

29-03-2016

Onder de vlag van het Nederlands voorzitterschap van de EU wordt vanaf 14 april een baanbrekend project onthuld: “FabCity” op de Kop van Java eiland. Dit project verkent de toekomst van stedelijke gemeenschappen en hoe ze er in 2040 uit kunnen zien.

Een Glimp van de Toekomst
De campus op de Kop van Java eiland representeert een futuristische minigemeenschap die volledig zelfvoorzienend is. Deze groene enclave, losgekoppeld van traditionele stadsnetwerken, telt ongeveer vijftig avant-garde paviljoens, installaties en prototypes.

Terwijl het de traditionele stedelijke infrastructuur achter zich laat, streeft deze gemeenschap naar een nieuw stadsmodel: duurzaam, circulair en zelfstandig. Hier genereren bewoners hun eigen energie, putten drinkwater direct uit het IJ en halen verse producten zoals melk, eieren en ander voedsel rechtstreeks van lokale bronnen.

Burgerparticipatie Centraal
FabLab’s kernfilosofie is het versterken en faciliteren van ‘smart citizens’. Het gaat erom dat de capaciteit om te innoveren en creëren niet beperkt blijft tot grote bedrijven, maar wordt gedeeld met de hele gemeenschap. Dit idee promoot een transparantere en democratischere aanpak, waardoor iedereen een rol kan spelen in het vormgeven van duurzame consumptieprocessen. Het uiteindelijke doel is om een evenwicht te vinden tussen top-down beleidsvorming en bottom-up burgerinitiatieven, waardoor lokale uitdagingen effectief aangepakt kunnen worden met steun van een wereldwijde gemeenschap.

Samen Creëren
In de komende elf weken zullen vierhonderd studenten, professionals en kunstenaars samenwerken in deze inspirerende omgeving. Ze zullen samenleven, samenwerken en zoeken naar innovatieve oplossingen voor hedendaagse stedelijke problemen. Hun bevindingen en innovaties zullen later worden gepresenteerd in het “Europe by People” programma.

Steden

In deze steden zijn nu stadambassadeurs actief. Dat worden er snel meer.

Transities

Alle transities in andere content vormen vind je hier. De beste interviews, plekken en evenementen voor de Nederlandse stad in transitie.