Het Oegandees Youth Manifesto als nieuw politiek actiemiddel

  1. Home
  2. /
  3. Utrecht
  4. /
  5. Het Oegandees Youth Manifesto...

Het Oegandees Youth Manifesto als nieuw politiek actiemiddel

16-01-2018

In onze moderne samenleving wordt er steeds meer van burgers verwacht dat ze actief bijdragen aan hun eigen leven en omgeving. Hoewel velen hier enthousiast over zijn, stuiten ze vaak op de bestaande grenzen van onze democratische structuren. Een verlangen naar grotere invloed vraagt niet alleen om een veranderende interactie tussen overheid en burgers, maar ook om een frisse aanpak van gemeentes.

Diverse vragen spelen onder ambtenaren. Hoe stimuleer je burgerparticipatie? Hoe houd je betrokkenheid vast? Wat is de beste manier om burgerprojecten te ondersteunen? Welke veranderingen moeten wij zelf doorvoeren in ons gedrag en houding? En hoe pakken we dat het beste aan? Dit zijn slechts enkele van de vele vragen.

Movisie heeft door de jaren heen veel kennis vergaard op dit vlak en heeft effectieve strategie├źn ontwikkeld om deze uitdagingen aan te pakken en een brug te slaan tussen inwoners en lokale overheden. Hier volgen enkele methoden die tot succesvolle samenwerkingen hebben geleid:

Jeugdmanifest: samen met jongeren een standpunt bepalen.

Een grote uitdaging in de democratie is het betrekken van de jongere generatie bij politieke besluitvorming. Het “Jeugdmanifest”, ge├»nspireerd door een Oegandese aanpak, geeft jongeren die zich normaal gesproken buitengesloten voelen van het politieke proces, een platform om hun stem te laten horen. Door dit programma kunnen zij belangrijke thema’s onder de aandacht brengen bij lokale overheden en daadwerkelijk invloed uitoefenen.

Dit initiatief heeft al vruchtbare resultaten opgeleverd in steden zoals Utrecht en Amsterdam-Oost, waar jongeren erin geslaagd zijn hun prioriteiten op de politieke agenda te plaatsen. Als resultaat presenteren ze een gedetailleerd “Jeugdmanifest” aan de gemeente, compleet met belangrijke onderwerpen en een concrete actie-agenda.

Steden

In deze steden zijn nu stadambassadeurs actief. Dat worden er snel meer.

Transities

Alle transities in andere content vormen vind je hier. De beste interviews, plekken en evenementen voor de Nederlandse stad in transitie.