Lastige burgers of welkome nieuwe partners

  1. Home
  2. /
  3. Amsterdam
  4. /
  5. Lastige burgers of welkome...

Lastige burgers of welkome nieuwe partners

12-01-2017

Uitdagende burgers of gewaardeerde samenwerkingspartners? Civic crowdfunding laat bewoners, lokale ondernemers en instellingen het voortouw nemen om fondsen, ondersteuning en middelen te genereren voor projecten die hun gemeenschap verbeteren. Deze initiatieven draaien vaak om kleinschalige, maar zichtbare projecten die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd en steeds vaker deel uitmaken van grotere gebiedsplannen.

Het potentieel van civic crowdfunding in gebiedsplanning Voor degenen die bekend zijn met stedelijke ontwikkelingstaal, valt civic crowdfunding snel onder de paraplu van ‘organische gebiedsontwikkeling’. De financiële recessie zette grootschalige top-down ontwikkelingstrajecten op de tocht. Grootschalige projecten worden nu meer gefragmenteerd uitgevoerd met een open einde. Hierbij wordt meer beroep gedaan op lokale stakeholders in plaats van grote investeerders. De aanstaande Omgevingswet zal de invloed van deze stakeholders verder vergroten.

Betrokkenheid van de gemeenschap

Civic crowdfunding betekent dat gemeenschapsleden initiatief nemen, middelen mobiliseren en actief bijdragen aan gebiedsplanning. Zelfs kleine initiatieven kunnen een gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid creëren. Voorbeelden zijn het tijdelijke schommelstation bij de herontwikkeling van de Tapijnkazerne in Maastricht en het nieuwe entreegebied voor Amsterdam Zuidoost Zuid, beide gefinancierd via crowdfunding.

Er is echter ook een andere kant; crowdfunding kan ook worden gebruikt om alternatieve plannen voor te stellen of te ondersteunen. In Gouda gebruikten bewoners crowdfunding om te worden erkend als potentiële ontwikkelaars voor het ‘GOUDasfalt’ project. In Broek in Waterland hielp crowdfunding de gemeenschap een alternatief plan te financieren.

Een kans om te leren

Civic crowdfunding kan een instrument zijn om bewoners direct bij gebiedsplanning te betrekken. Het groeiende aantal voorbeelden onderstreept de behoefte aan beter begrip van de waarde van civic crowdfunding in deze context. Voor je Buurt heeft daarom een leertraject opgezet om de potentie van civic crowdfunding te verkennen. Dit traject analyseert hoe crowdfunding kan worden geïntegreerd in de gebiedsplanning en welke rollen verschillende stakeholders kunnen spelen. Hierbij wordt gekeken naar zowel nationale als internationale casestudy’s.

Steden

In deze steden zijn nu stadambassadeurs actief. Dat worden er snel meer.

Transities

Alle transities in andere content vormen vind je hier. De beste interviews, plekken en evenementen voor de Nederlandse stad in transitie.