Mischa Woutersen

  1. Home
  2. /
  3. Amsterdam
  4. /
  5. Mischa Woutersen

Mischa Woutersen

30-10-2017

‘Leefstraten’ is een vernieuwend concept oorspronkelijk uit Gent. Mischa Woutersen deelt zijn ervaringen over de toepassing van dit concept in Amsterdam West en hoe dit project tot stand is gekomen.

Motivatie Achter het Project

Aanleiding voor het opzetten van het project:
Mischa had een visie: tijdelijke afsluiting van straten om de invloed op verkeer, circulatie en het sociale leven te onderzoeken. Dit initiatief, oorspronkelijk “Flexstraten” genoemd, had als doel te tonen dat straten flexibeler kunnen zijn dan men vaak denkt, met als achterliggende gedachte meer ruimte te creëren voor openbare ruimte, fietsers en andere vervoersvormen.

De Opstart van ‘Leefstraten’

Tijdens overleg met stadsdeel West werd het ‘Leefstraten’ concept geïntroduceerd. Het idee achter Leefstraten bleek makkelijker te implementeren, vooral vanwege het focussen op kleinere straten. Na overleg met collega Jesse, die goed bekend was met het ‘Leefstraten’ concept, werd besloten om “Flexstraten” te laten varen en zich te concentreren op de realisatie van ‘Leefstraten’ in Amsterdam West.

Hoe Transformeert een Straat tot een ‘Leefstraat’?

Een straat wordt voor twee maanden afgesloten voor autoverkeer en bewoners beslissen samen over de inrichting ervan. Dit beslissingsproces vereist actieve betrokkenheid en samenwerking van de bewoners, waarbij ze elkaar moeten benaderen en gezamenlijk een visie voor hun straat moeten ontwikkelen.

Resultaten en Vormgeving van het Traject

Twee ‘Leefstraten’ zijn tot nu toe gerealiseerd in Amsterdam West. Het proces vereiste een selectie door het stadsdeel en vervolgens actieve betrokkenheid van bewoners. Reflecterend op het proces, erkent Mischa dat een langere voorbereidingstijd en betere betrokkenheid van de bewoners bij het proces voor een succesvollere implementatie zou zorgen.

Ervaringen om te Delen

Mischa benadrukt het belang van feedback van zowel bewoners als ambtenaren. Hij is van plan om meer te leren over het juridische aspect van het project door interviews te houden en wil ook contact opnemen met Gent om te leren van hun ervaringen. Hij erkent dat Amsterdam unieke uitdagingen heeft, zoals een grotere woondichtheid, die een andere aanpak vereisen.

Belangrijkste Lessen uit dit Designtraject

Om een effectief concept te ontwikkelen, is het essentieel om eerst de behoeften van een buurt te begrijpen. Het is cruciaal om te begrijpen welke factoren bijdragen aan het succes of falen van dergelijke initiatieven. Het is ook belangrijk om flexibel te zijn en bereid te zijn concepten aan te passen op basis van feedback en ervaringen.

Steden

In deze steden zijn nu stadambassadeurs actief. Dat worden er snel meer.

Transities

Alle transities in andere content vormen vind je hier. De beste interviews, plekken en evenementen voor de Nederlandse stad in transitie.