Delft

Delft
  • Herontwikkeling
  • Tijdelijkheid
Een onzekere toekomst voor de Kabelfabriek
Wat kunnen we leren van deze ontwikkelingen?
In de enorm grote, voormalige NKF-hallen is er ruimte genoeg voor nieuwe ideeën en initiatieven. Vele kleine, startende en creatieve ondernemers hebben zich hier gevestigd; de oude hallen en loodsen lenen zich uitstekend voor werkplaatsen en ateliers. Maar de toekomst is onzeker en onlangs werden de huurders weer op dit pijnlijke feit gewezen. De Kabelfabriek huist momenteel meubelmakers, metaalbewerkers, modeontwerpers, reclamebureaus en ondernemers uit tal van andere disciplines. De combinatie van ontwerpers en ambachtslieden maakt deze broedplaats tot een interessante en levendige plek om te werken. Vorige week werd hen echter verteld dat zij beter konden stoppen met gebouwgebonden investeringen omdat er wordt onderzocht wat voor nieuwe bestemming dit enorme pand kan krijgen. Stahlberg Investments is door de drie eigenaren van de hallen aan de Schieweg gevraagd om in kaart te brengen wat op deze plek mogelijk is wat betreft herontwikkeling. Dries Wildschut, de eigenaar van dit bedrijf, wil het gebouw in ieder geval slopen ‘want je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te zien dat de levensduur van dit object aan z’n einde aan het raken is’. Nu ben ook ik geen raketgeleerde, maar deze ontwikkelingen zie je ook elders in het land. Plannen voor herontwikkeling liggen door crisis en het gebrek aan geld lange tijd stil. In het gat dat valt duiken nieuwe spelers op: Stadmakers die kansen zien in leegstand. Neem bijvoorbeeld Vechtclub XL of de Stadstuin in Utrecht, het Slangenpand in Amsterdam of FAST in Den Haag. Maar wanneer de economie weer aantrekt zien eigenaren mogelijkheden om weer meer te verdienen aan hun panden en/of terreinen. Bijvoorbeeld door er woningen te bouwen. De tijdelijke initiatieven die leven in het pand hebben geblazen en de omgeving ook vaker dan eens een boost hebben gegeven mogen vertrekken. De Stadmakers brachten een welkome invulling, maar bovenal een pauzenummer in afwachting van betere tijden. In het boek ‘Het nieuwe stadmaken’ wordt hier een interessant hoofdstuk van Sjors de Vries aan gewijd. Veel interessante initiatieven en organische gebiedsontwikkelingen bungelen volgens hem aan een zijden draadje, gespannen met veel energie, creativiteit en inzet, maar zonder een gezonde financiële basis en financiële perspectieven voor de stakeholders. ‘Wanneer Stadmakers in staat zijn hun competenties ook in te zetten voor een betere aansluiting op de belangen en wetten van de vastgoedwereld, kunnen er bruggen worden geslagen.’ Maar het vraagt zeker niet alleen om inzet aan de kant van de Stadmakers. Ook de ‘traditionele partijen’ moeten inzien dat wat de initiatiefnemers doen, werkt. Dat er ook op andere manier kan worden gekeken naar waardecreatie dan alleen in termen van geld. Ook kunnen initiatieven als in de Kabelfabriek nieuwe perspectieven bieden voor de transformatie en herbestemming van een gebouw of gebied. Amber Leeman sprak bijvoorbeeld al namens de kabelkring over het grote nut van deze broedplaats voor de stad en stelde de vraag waarom er niet een combinatie van kon worden gemaakt van woningen en ondernemingen. Van beide kanten is er dus inzet nodig om van dit soort initiatieven niet een mooi pauzenummer te maken. Zo kan er wellicht een nieuwe manier van het herontwikkeling van gebouwen en gebieden ontstaan.
Agenda in Delft
Nu even geen evenementen in Delft
Voeg iets toe.
Mail onze redactie
Laat ook zien wat er in jouw stad gebeurt
Word stadsambassadeur
Vertel iedereen wat er nu gebeurt in Delft
Plaats je tip
delft
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu