Delfste proeftuin

  1. Home
  2. /
  3. Delft
  4. /
  5. Delfste proeftuin

Delfste proeftuin

11-05-2022

Introductie KlimaatKwartier Samenwerking

Het voorjaar 2022 wordt gekenmerkt als één van de droogste jaren sinds het begin van de metingen. Nederland ondervindt steeds vaker hittestress, droogte en wateroverlast. In deze context is er een dringende vraag naar klimaatadaptatie in de bouw. Het meest recente IPCC rapport benadrukt de noodzaak van innovatie. Het KlimaatKwartier, een samenwerking tussen TU Delft en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is gelanceerd om dit probleem aan te pakken.

Innovaties in Gebouwen

Recentelijk zijn tien baanbrekende experimenten en onderzoeken gelanceerd. Deze onderzoeken bieden inzicht in hoe we klimaatadaptieve gebouwen kunnen realiseren. Innovaties zoals electrochroom glas en mosgevels worden onderzocht om het comfort en de duurzaamheid van gebouwen te bevorderen.

KlimaatKwartier: Een Nieuwe Proeftuin

Na succesvolle projecten zoals WaterStraat en HittePlein, vormt het KlimaatKwartier de volgende stap met een focus op gebouwniveau. Minister Hugo de Jonge bezocht het KlimaatKwartier onder begeleiding van TU Delft Rector Magnificus Tim van der Hagen en de directeur van The Green Village, Marjan Kreijns. Diverse experts, waaronder hoogleraar Andy van den Dobbelsteen en spoken word artiest Elten Kiene, deelden hun inzichten en inspiratie tijdens het evenement.

Oproep voor Samenwerking en Adaptatie

Marjan Kreijns, directeur van The Green Village, benadrukte het belang van bredere samenwerking. Ze riep op tot meer innovatie, klimaatadaptatie en samenwerking om de uitdagingen van klimaatverandering het hoofd te bieden.

Over KlimaatKwartier

Het KlimaatKwartier is een platform waar kennisinstellingen, het bedrijfsleven en overheden samenkomen. Ze werken gezamenlijk aan het klimaatadaptief maken van Nederlandse gebouwen. Het is een initiatief ondersteund door meerdere partners, waaronder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, The Green Village en het TU Delft innovatieprogramma VPdelta+.

Steden

In deze steden zijn nu stadambassadeurs actief. Dat worden er snel meer.

Transities

Alle transities in andere content vormen vind je hier. De beste interviews, plekken en evenementen voor de Nederlandse stad in transitie.