Stadexpeditie Delft

  1. Home
  2. /
  3. Delft
  4. /
  5. Stadexpeditie Delft

Stadexpeditie Delft

19-03-2015

Tijdens de openingsmiddag van het Prinsenkwartier lag de focus op Stadmaken. We doken in vragen zoals: Hoe heeft de stad zijn vorm gekregen? Hoe presenteert de stad zich vandaag? Welke plekken in de stad zijn nog onbenut? Hoe wordt er nu gebruik gemaakt van de stad? En vooral: wie zijn de daadwerkelijke bouwers van de stad? Samen met diverse partners hebben we een rijk programma opgezet. Registratie vooraf is noodzakelijk.

Gedurende deze middag zullen we, begeleid door stadmakers uit heel Nederland, kennismaken met kenmerkende Delftse grassroots-projecten die focussen op thema’s zoals duurzaamheid, stedelijke landbouw, zorg en de creatieve sector.
Om 16.00 uur vindt in het Prinsenkwartier de onthulling plaats van de expositie “‘Atlas van de verstedelijking van Nederland’ – Wij bouwen Delft.” Dit is een initiatief in samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en Architectuur Lokaal. Daarnaast zal het Prinsenkwartier de officiële titel van Stadsambassade ontvangen in partnerschap met Pakhuis de Zwijger. Ter afsluiting is er een gezellige borrel en een gelegenheid om gezamenlijk te dineren.

Steden

In deze steden zijn nu stadambassadeurs actief. Dat worden er snel meer.

Transities

Alle transities in andere content vormen vind je hier. De beste interviews, plekken en evenementen voor de Nederlandse stad in transitie.