Op weg naar een Wise city

  1. Home
  2. /
  3. Eindhoven
  4. /
  5. Op weg naar een...

Op weg naar een Wise city

14-12-2015

Veranderingen zijn overal, en Eindhoven toont tekenen van een duurzame stad in wording. Eindhoven heeft de mogelijkheid om een ‘Wise City’ te worden, waarin diverse domeinen samenkomen en innovatie ontstaat. Historisch gezien heeft Eindhoven zich ontwikkeld als een technologisch bolwerk, mede door de aanwezigheid van Philips. Nu staat het bekend als één van de slimste regio’s wereldwijd, met innovatiecentra zoals de TU Eindhoven en de High Tech Campus. Toch zijn dit geïsoleerde hubs en is er een groeiend netwerk van duurzame en culturele initiatieven die geworteld zijn in de gemeenschap.

Het combineren van deze innovatievormen lijkt een slimme zet. Eindhoven heeft de potentie om deze werelden samen te brengen en zo een krachtigere stad te vormen.

De stedelijke ontwikkeling door ‘social design’ is zichtbaar in gebieden zoals Strijp-S en Strijp-T. Het aanpakken van deze gebieden was een uitdaging, maar biedt nu kansen voor duurzame ontwikkeling voordat fysieke veranderingen plaatsvinden.

Het creëren van verbindingen

Het concept van ‘social design’ gaat over het creëren van verbindingen. Er ontstaan nieuwe verbindingen die zich ontwikkelen tot vaste initiatieven, vooral op sociaal en cultureel vlak.

Om Eindhoven als een ‘Wise City’ te positioneren, is een innovatieve benadering essentieel. Design thinking en social design zijn hierbij cruciaal. Er is al zichtbaarheid van deze verandering, met veel initiatieven die voortkomen uit deze visie.

Initiatieven zoals NulZes en Corner Spot zijn voorbeelden van vernieuwing. Plekken zoals het NRE-terrein en wijk Doornakkers zijn in beweging en veranderen vanuit de gemeenschap.

Om de overgang naar een Wise City te bevorderen, zijn samenwerkingen essentieel tussen diverse partijen zoals overheden, ondernemers, en onderwijsinstellingen. Eindhoven heeft de taak om de kracht van ‘social design’ te gebruiken voor de transitie naar de ‘Wise City’, waarbij iedereen betrokken is. Dit biedt ruimte voor dialoog over waarden en hun betekenis voor de inwoners.

Steden

In deze steden zijn nu stadambassadeurs actief. Dat worden er snel meer.

Transities

Alle transities in andere content vormen vind je hier. De beste interviews, plekken en evenementen voor de Nederlandse stad in transitie.