Van wie is de straat?

  1. Home
  2. /
  3. Eindhoven
  4. /
  5. Van wie is de...

Van wie is de straat?

Tentoonstelling ‘Van wie is de straat’ in het Van Abbemuseum
za 20 feb 2016
Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 , 5611 NH Einhoven
Toegang: €

In 1972 vond de spraakmakende tentoonstelling ‘ De Straat: vorm van samenleven’ plaats. Van februari 2016 tot april 2017 zal een vervolg op deze tentoonstelling te zien zijn in het Van Abbemuseum: ‘Van wie is de straat?’. Tijdens deze voorstelling staat een actueel vraagstuk centraal: van wie is de publieke ruimte? Op welke manier en door wie wordt er gebruik van gemaakt?

Het Van Abbemuseum heeft vier partijen gevraagd hun visie op onze publieke ruimte te geven, die resulteerden in vier verschillende benaderingen. De openbare ruimte als plek voor protest is uitgewerkt door Crimson architectuurhistorici; Bureau ZUS maakte een typologie van honderd verschillende straten; de vormgeving van de publieke omgeving op The Strip in Las Vegas is laten zien door !Melk; en Rothuizen laat met het project Refugee Republic zien hoe het alledaagse leven er uit ziet in een Syrisch vluchtelingenkamp in Noord-Irak.

Naast deze vaste tentoonstellingen zijn er ook wisselende, kleinere projectpresentaties, die aanvullen, actualiseren en concretiseren en ook becommentariëren en bekritiseren.

Tenslotte zullen er verschillende lezingen en debatten plaatsvinden die het onderwerp nog verder zullen uitdiepen. Deze vinden plaats in samenwerking met het Architectuurcentrum Eindhoven.

Conservator: Willem Jan Renders (Projectleider)

Steden

In deze steden zijn nu stadambassadeurs actief. Dat worden er snel meer.

Transities

Alle transities in andere content vormen vind je hier. De beste interviews, plekken en evenementen voor de Nederlandse stad in transitie.