"Ik wil hier een thuis creëren voor mensen van over de hele wereld"

Opgroeiend in een multicultureel gezin in Duitsland ervoer Amal als kind al hoe dit spanning in je identiteit teweeg brengt. Ik paste al niet zo netjes in één box en dan heb je mensen nodig die bruggen slaan. En dit is Amal later zelf gaan doen met de verschillende projecten vanuit stichting Inspiratie-Inc.

De belangrijkste bijdrage van Amal aan de stad is die van het verbinden van mensen. Mensen met verschillende achtergronden in taal, cultuur en geloof, maar ook met verschillende kwetsbaarheden.

Elk individu verschilt wezenlijk, en daarom kijken we per individu wat de meest vatbare volgende stap is. Wat vinden mensen zelf belangrijk? Waar worden ze gelukkig van? Wat geeft zin aan hun leven? En dit proberen we samen te ontdekken.

AmalAbbass-saal

Werkzaam als familietherapeut kwam Amal erachter dat mensen zich vaak erg eenzaam voelen, vooral als nieuwkomer in een vreemd land en ook hier spreekt Amal uit eigen ervaring. Ze studeerde in Engeland en woonde ook nog een tijdje in Gambia maar de lastigste ervaringen had ze in Nederland:

Ik kwam hier vijf jaar geleden hoogopgeleid aan en heb veel nare ervaringen gehad. Ik werd op straat beledigd onder het mom van ‘wat doen al die asielzoekers hier!’ Nu ben ik zelf geen asielzoeker maar wist wel meteen met wie ik contact moest gaan zoeken. Ik ben naar het dichtstbijzijnde asielzoekerscentrum gegaan en heb me verbonden met deze doelgroep.

Vanuit deze ervaring en motivatie is Amal een onderzoek gestart waarin ze de vraag stelde: wat hebben kinderen nodig om veilig op te groeien? En met dit onderzoek als startpunt is Amal in samenwerking met anderen al vijf jaar structureel activiteiten gaan organiseren voor deze kinderen maar ook voor de rest van de familie. Taalprojecten, kunstprojecten, educatie, van alles gebeurt er. Wat heb je nodig om je thuis te voelen?

Vanuit dit project zijn ook buurthuizen opgericht. Onlangs opende het buurT-Thuis Khalili dat met behulp van vrijwilligers, kunstenaars, kinderen en buurtbewoners werd gebouwd. Op 27 september vindt de officiële opening van het buurT-Thuis Akwaaba in Almere plaats. Hier worden onder andere vluchtelingen opgevangen en er vinden nog meer ontmoetingen tussen culturen plaats.

Deze programma’s komen van de mensen zelf. Elke dag wordt er samen gekookt en gegeten. Er wordt geschilderd en gekleid, gedanst en er is de ruimte voor mensen om hun ideeën en projecten verder te ontwikkelen. Het is een tweede thuis, vandaar noemden wij het ook een BuurT-Thuis.

BuurT-Thuis Khalili

Maar de plannen voor de toekomst zijn groter. Amal heeft een masterplan: Diamondiaal, een ‘window to the world’.

Momenteel zijn we met de gemeente aan het onderhandelen om 3 hectare land, waar we het concept van Khalili willen uitbreiden. We willen hier een cultuurcentrum bouwen met verschillende gerecyclede en duurzame materialen. Het moet een volledig self-sustaining centrum worden waar mensen kunnen langskomen maar ook wonen werken en zich bovenal kunnen ontwikkelen.

Belangrijk hierbij is dat mensen vanuit allerlei verschillende landen en culturen elkaar leren begrijpen. We leren hier over en van elkaar, niet theoretisch uit een tekstboek, maar vanuit het gevoel. Op zoek naar de overeenkomsten tussen de culturen die samen leven mogelijk maken werkt Amal aan vrede. En deze ambities zijn niet onopgemerkt gebleven. Zij werd vernoemd tot ambassador for peace door Universal Peace Federation die hun ogen openhouden voor mensen die hun leven wijden aan het proces van vrede.

Betrokken stadmakers
Amal Abbass-Saal
Mede-oprichter stichting Inspiratie-Inc
reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
in Almere
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu