"De samenleving in zijn huidige vorm is over de houdbaarheidsdatum"

Op het gebied van duurzaamheid in Breda kom je al snel Derk Hueting tegen. Hij is bij veel projecten die Breda duurzamer maken betrokken. Een gesprek met Derk over zijn resultaten en uitdagingen.

Je bent actief met initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Wat drijft je?
‘De samenleving in zijn huidige vorm is over de houdbaarheidsdatum. We gaan onze samenleving opnieuw uitvinden. Het gaat veel verder dan alleen energie of klimaat. Het gaat om geld en geldcreatie, sociale cohesie, over de politiek, hoe beleid tot stand komt, hoe we de stad inrichten, wat voor economie we willen, enz. Ik zie steeds meer mensen die zien wat er gaande is en willen bouwen aan een nieuwe samenleving. Wat mij drijft is het geloof dat het anders kan. En dat de groep mensen die meedoet snel groeit.’

Waar ben je allemaal bij betrokken?
‘Inmiddels bij meer dan 10 projecten. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze voortkomen uit de lokale gemeenschap en te maken hebben met duurzaamheid, energie, voedsel en/of vernieuwing van de samenleving in brede zin. Ik ben betrokken bij een aantal lokale coöperaties. Eén daarvan is Breda DuurSaam, een andere is BRES. Toen ik voor mezelf begon als zzp-er, heb ik mij aangesloten bij Transition Town Breda. Maar ik wilde concreter met projecten aan de slag. Uit TT Breda is toen Breda DuurSaam voortgekomen. Via een Facebook wedstrijd hebben we een watertappunt gewonnen. Die is uiteindelijk geplaatst in park Valkenberg. De projecten van Breda DuurSaam komen voort uit de ideeën van de leden van de coöperatie. Zo is de Warmoezerij (grote moestuin bij Wolfslaar) ontstaan. Daar werken nu 20 vrijwilligers met veel passie en plezier. De ZonneWijde is een ander groot project. Op een braakliggend terrein bij de Praxis komen bijna 7.000 zonnepanelen te liggen. Mensen uit Breda (en daarbuiten) hebben geïnvesteerd in dit project. Samen zijn ze eigenaar van de ZonneWijde.

Een andere coöperatie is Bres. BRES helpt woningeigenaren hun woning energiezuinig te maken en ontwikkelt duurzame energie projecten. Zo participeren we met meer dan 350 burgers in Windpark Hazeldonk en kan iedere Bredanaar vanaf januari 2016 groene stroom afnemen van de windmolens. Er wordt gewerkt aan een plan om 1.600 zonnepanelen op het dak van de bibliotheek te leggen. Sinds januari organiseren we in de MEZZ de lokale VPRO Tegenlicht Meet Ups en zijn we met en grote groep mensen een lokaal Pakhuis Breda (geïnspireerd op Pakhuis De Zwijger) aan het creëren.’

Hoe bewegen al deze projecten tussen markt en overheid?
‘Ze bewegen eigenlijk allemaal los van overheid en bedrijfsleven, en zijn daar tegelijk ook mee verbonden. Bij de meeste projecten is er ook een link met het onderwijs. Voor de ZonneWijde hadden we een plek nodig en een vergunning om de panelen te plaatsten. De proeftuin bij landgoed Wolfslaar ligt op grond van de gemeente, dus praat je met de gemeente. Maar elke keer speelt de overheid een andere rol. Er is veel bestuurlijk draagvlak voor dit soort initiatieven.

Burgerinitiatieven, zoals wij die opzetten, vindt de gemeente prachtig. Bij het Windpark Hazeldonk eiste de gemeente van de projectontwikkelaar dat burgers van Breda voor een miljoen euro konden participeren in de molens. BRES heeft de obligaties uitgegeven en binnen 4 maanden waren we uitverkocht. Via BRES maken we huizen energiezuinig. Daar is de overheid (in dit geval vooral provincie en VNG) betrokken met maatschappelijke investeringen. Via BRES hebben we ook veel contact met (lokale) bedrijven die woningen kunnen isoleren. De voorhoede van lokale overheid, bedrijven, onderwijs en betrokken burgers vindt elkaar steeds makkelijker in een nieuwe manier van samenwerken, maar daarachter is nog een hele groep die er nog aan moeten wennen. Het kost nog veel energie en tijd om de projecten op te zetten en continuïteit te geven. Regelmatig botst en schuurt het ook met de gemeente. Maar de resultaten zijn er: het watertappunt staat er, de belevingstuin van woonzorgcentrum Lucia is er, de ZonneWijde komt er, de Windmolens draaien. En de groep mensen die dit soort projecten leuk vindt en mee doet groeit snel.’

reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
in Breda
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu