"De wereld verandert, iedereen moet daar iets mee en wij zijn de faciliterende plek om er daadwerkelijk mee aan de slag kan gaan"

Vorig jaar opende hij zijn ‘broedplaats voor het experiment’, en nu al lopen er dagelijks zo’n 40 mensen rond. “Stadslab033 is net een levend organisme”, vertelt Dirk gedreven als ik hem aan de lijn heb. Het is een ontmoetingsplek voor mensen die het experiment aan willen gaan. Iedereen kan er binnen lopen.

Aan ambitie geen gebrek bij Dirk. “Er bestaan in de wereld vijf Blue Zones. Dit zijn gebieden waar de mensen het gelukkigst en gezondst zijn. Wij willen van Amersfoort de zesde Blue Zone maken. Een echte vitale plek.” Thema’s die door de betrokken mensen aangeraakt worden zijn onder andere leegstand, werk, het nieuwe maken en de zorg. Het zijn allemaal vraagstukken die in de veranderende tijd nieuwe ervaringen nodig hebben en daarvoor is ruimte in Stadslab033.

“Op dit moment zijn er bijvoorbeeld 20 werkzoekenden bij ons op zoek naar wat ze willen doen. Sommige zijn ZZP’er die iets anders willen, andere zijn werkloos en op zoek naar hun plek in de veranderende arbeidsmarkt. Ook hebben we 2 dagen in de week 15 MBO’ers over de vloer die eigenlijk uit het systeem dreigen te vallen. Hier werken ze aan hun zelfvertrouwen en eigen waarde.”

Niet alleen voor individuen, ook voor bedrijven en de overheid zijn wij de plek om bezig te gaan met de nieuwe tijd. “Veel organisaties merken dat maken en organiseren op de traditionele wijze niet meer werkt. Wij geven ze de ruimte om nieuwe concepten te ontwikkelen.” Een plek waar onderwijs, overheid en ondernemers elkaar ontmoeten, dat probeert Stadslab033 te zijn.

“We gaan uit van het principe dat we niet alles weten”, stelt Dirk. Als ik hem vraag hoe ver hij is met zijn plannen stelt hij dat hij bij stap 3 is maar dat hij niet weer hoeveel stappen er zijn. Het is een verfrissende manier van denken in een wereld waar zo veel langs vaste richtlijnen gaat. Deze manier van werken heeft zijn voordelen maar maakt het voor mensen ook lastig om te bepalen wat Stadslab033 nou precies is.

“De ene wethouder ziet ons als reïntegratiebureau terwijl de andere wethouder ons ziet als experimenteerruimte voor nieuwe ideeën. Het is maar net wie je spreekt”.

En wie inspireert Dirk zelf? “Iemand die mij inspireert is Jeroen Fikkers van Kruiskamp Onderneemt”. Toen de overheid besloot de buurthuizen te sluiten heeft hij zijn wijk gemobiliseerd, is hij een wijkonderneming gestart en hebben ze nu weer een nieuwe levendige plek laten ontstaan voor de buurt.

reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
in Amersfoort
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu