"Breda moet gemaakt worden door de inwoners van Breda."

Een gesprek met één van de initiatiefnemers van Stadsambassade Breda, Eric Stadhouders, draait al snel om zijn uitgebreid netwerk. Hij is enthousiast over zijn stad Breda. Hij heeft altijd wel advies over hoe het anders kan. Het gesprek met Eric geeft meer inzicht in de werkwijze van Stadsambassade in Breda.

Wat betekent het voor jouw om stadsambassadeur te zijn?
Het sociale aspect is voor mij het belangrijkst. We helpen de startups met ons netwerk. We gaan opzoek naar goede initiatieven. Initiatieven waar Breda wat aan heeft, die willen wij helpen. Soms gaan deze initiatieven naar de gemeente, krijgen subsidie en vervolgens hoor je er niets meer van. Wij werken anders. Wij pakken het zakelijker aan en hebben een ander netwerk.

Welke visie heb je voor Breda?
Breda moet gemaakt worden door de inwoners van Breda. Wij kijken naar burgerinitiatieven die van onderop een beweging in gang zetten. Dat zijn de mensen die weten wat er leeft in de stad. Zij zien, horen en proeven hoe de stad is en wat zij nodig heeft. Stadsambassade Breda is in april 2015 begonnen doordat Peter Brouwers mij belde: “Doe je mee?”. We zijn nu met drie stadsambassadeurs die de kar trekken. We begeleiden initiatieven, geven adviezen en oplossingen om de inkomsten te vergroten, kosten te verdelen en samen te werken. Wij geven ons zakelijk inzicht en bieden ons netwerk. Je krijgt hulp maar uiteindelijk geven de initiatieven ook weer hulp aan anderen. Zo gaat het netwerk vanzelf werken en groeien. Het gaat om een goede samenwerking. Een netwerk met toegang tot elkaar. Netwerken houdt in dat je veel geeft en uiteindelijk ook krijgt. Je neemt niet, maar je krijgt veel terug.

Wat heeft Breda nodig voor haar Citymarketing?
Naast stadambassadeur ben ik ook stadmaker. Ik ben de initiatiefnemer voor de werkgroep citymarketing bij Stadsambassade Breda. We hebben op sociale media oproepen gedaan om mee te denken over de marketing van de stad Breda. Als je Roosendaal als voorbeeld neemt, daar komen veel bezoekers uit België. Waarom niet meer naar Breda? Er gebeurt nog veel te weinig in de Bredase citymarketing. Breda is een bourgondische, historische en creatieve stad. Dat zijn de drie kenmerken van de stad. Maar de stad is meer. Het is een doorgeefluik van producten naar Europa, er gebeurt veel op het gebied van transport. Er komen veel evenementen naar de stad. Wat wil je als stad uitdragen? Dan komt vooral naar voren dat Breda een gezellige stad is. Kijk hoe wij als buren het gezellig maken. Samen een biertje drinken en elkaar helpen als het nodig is. Gezellig is een breed begrip, maar kenmerkt toch de ziel van de stad. Samen maken we de stad veel mooier.

reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
in Breda
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu