"De stad maken, dat doe je samen"

Eva de Klerk, initiatiefneemster van o.a. NDSM-werf, NDSM-Energie, Heesterveld, Open Innovation Capital en het nieuwe Skatepark Amsterdam dat volgend jaar op een andere locatie weer open gaat.

Hoe maak jij de stad?

Iets moois van de stad maken, dat doe je samen. Ik ben een aanjager van groepen mensen die van hun stad iets moois maken. Ik vind het leuk om bijzondere mensen om me heen te verzamelen en dat we samen de stad vormgeven. Ik doe het niet in mijn eentje, ik vind het belangrijk dat de dynamiek van deze groep mensen benut wordt.

Afgelopen 20 jaar ben ik al bij veel initiatieven betrokken geweest. Mijn methode is het ‘Stad als Casco’ model dat in 1996 in samenwerking met woningbouwcorporaties, architecten, krakers en kunstenaars bedacht is over hoe je de stad op een andere manier kan ontwikkelen zodat stadsontwikkeling niet alleen top-down geregeld wordt, maar juist als een organisch geheel van onderop wordt gezien waarin co-creatie en samen investeren centraal staan.

Een van die projecten is de NDSM-werf. Hier hebben we in 1999 een betaalbare en inspirerende plek geïnitieerd waar we met skateboarders, theatermakers en bijstandsmoeders een stad hebben gebouwd voor starters, ambachten, creatieven en jongeren. Dit project hebben we vanuit het niets en met behulp van crowdfunding van de grond getrokken. Samen hebben we onze stad in de gigantische hal zelf ontworpen en gebouwd. Ik zeg dan ook: ‘Er is een grote community die erg belangrijk is bij het vormgeven van de stad. Zonder deze mensen kan ik niet de stad maken, dat doe je samen’

Welk initiatief/locatie/plek in de stad Amsterdam inspireert jou en waarom?

Er zijn eigenlijk twee plekken die ik erg interessant en inspirerend vind. Allereerst is dat de Bijlmer. De Bijlmer is een plek waar bestuurders veel innovatiever kunnen handelen. Ze zouden meer open kunnen staan voor samenwerking met bewoners en lokale ondernemers in plaats van het overlaten aan marktpartijen en de ‘usual suspects’. De kansen en mogelijkheden zijn groot en bestuurders en buitenstaanders zouden de ijkbeelden van de Bijlmer los moeten laten om ook van dit deel een echte stad te maken.

En wat ik nu ook erg interessant vind, is de Buurtvereniging Wetering Verbetering in de Weteringbuurt. Hier bestaat van oudsher een sterk gevoel van saamhorigheid. Maar dat gevoel is ook daar onder druk komen te staan. Door de ellende rondom de aanleg van de Noord-zuidlijn, de verharding in de samenleving als geheel en steeds meer toerisme groeide het fatalisme, het wantrouwen in het stadsbestuur en het individualisme. Ik vind het gaaf dat buurtbewoners zich, door middel van een hoeveelheid interessante projecten, de buurt weer willen toe-eigenen. Ze streven naar zelfsturing en zelfvoorziening. Hun idee van ‘wij bepalen wat er in onze wijk gebeurt’, is echt een levensvatbaar idee.

Wat betekent Nieuw Amsterdam voor jou?

Pakhuis de Zwijger vind ik een prachtige plek waar mooie connecties worden gelegd en combinaties ontstaan die je in eerste instantie niet zou verwachten. Dat is de kracht van het Pakhuis. En het platform van Nieuw Amsterdam heb ik ook met veel interesse gevolgd. Maar ik vind wel dat de gepresenteerde bottom-up initiatieven vaak te ingekapseld lijken te blijven; ontkracht door de al te grote macht van economisch en bestuurlijk systeemfunctioneren. We laten ons ontkrachten door te streven naar samenwerking en win-win situaties. We maken te weinig een vuist. En zo komen we maar niet los van het heersende systeem dat streeft naar macht en geld tot doel heeft gemaakt. Om daarmee te breken is een systemische verandering nodig. Het vraagt om een tegenbeweging die radicale keuzes maakt en breekt met gevestigde belangen en machtige partijen. Er is nog geen effectieve tegenbeweging die zich massaal afkeert van de perversiteiten van het kapitalisme als geloof. Pakhuis de Zwijger is een ideale plek om deze tegenbeweging te laten ontstaan.

Welke stadmaker moeten wij interviewen en waarom?

> Maartje Romme, van Wetering Verbetering, vind ik inspirerend. Zij heeft echt een goede visie over hoe we op een nieuwe manier invulling geven aan onze omgeving. En zij weet ook echte mensen, op basis van dit gedachtegoed, aan elkaar te verbinden en ook de elite daarop aan te spreken.

> Michael Groenewegen, van Skatepark Amsterdam. Hij heeft echt veel energie en kracht om telkens opnieuw skatepark aan te leggen en is ook met veel energie betrokken geweest bij crowdfunding van NDSM. De jongeren van het skatepark verdienen echt een lintje wat dat betreft.

> Carolien Feldbrugge, van Pakhuis Wilhelmina, is een van de bedenkers van het stad-als-casco model, dus de hele alternatieve stadsontwikkeling strategie en dat je echt van onderop een stad kunt ontwikkelen en financieren.>Alice Roegholt, van Museum het Schip, die op eigen initiatief zoveel mooie projecten in de stad heeft opgezet, zoals nu ook Museum Het Schip. Een vrouw die zo gepassioneerd is over de Amsterdamse School maakt onze stad ongelofelijk boeiend.

Volg deze Stadmakers en maak het samen mogelijk, want zij zijn echt van toegevoegde waarde voor de stad.

Betrokken stadmakers
Eva de Klerk
Community builder
reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu