"We zijn geen filosofisch clubje die louter gaat praten over ideeën"

We interviewen Guy Wijnen van de Kwekerij, een prikkelend initiatief in Amsterdam waar twintigers terecht kunnen voor inspiratie en nieuwe inzichten. De thema’s gaan over het leven: succes, ambitie, dromen, relaties, tegenslag, … Alles komt aan bod. De Kwekerij biedt een ruimte waar twintigers kunnen bloeien.

Wat is de Kwekerij en wat doen jullie in Amsterdam?

“De Kwekerij is een groeiplek voor twintigers: wij organiseren avonden waar twintigers samenkomen om over thema’s na te denken en te praten die wat verder gaan dan studie en werk. We doen dat door workshops te organiseren die bij die thema’s horen. Er zijn drie domeinen: de eerste is studie, werk en carrière: hoe gaan we daar mee om in het licht van de prestatiesamenleving? De tweede is relaties, liefde en vriendschap, wat natuurlijk voor twintigers erg relevant is. De derde is het thema leven, hoe we omgaan met bijvoorbeeld tegenslag en eenzaamheid.”

Hoe is het ontstaan?

“De Kwekerij is enerzijds ontstaan uit onderzoek gedaan bij studenten aan de UVA. Maarten, de mede-oprichter, deed onderzoek naar welke behoefte studenten op dit moment hebben die nog niet vervuld wordt. Ondersteuning bij vragen over succes, liefde en vriendschap bleek daar erg belangrijk. Anderzijds merkte ik ook vanuit mijn eigen ervaring dat er naast het studeren vragen onbeantwoord blijven, zoals hoe je in het leven wil staan of wat je wil bereiken. Toen ben ik daar workshops voor gaan organiseren. In die workshops stonden de vragen ‘wie ben ik?’, ‘wat wil ik?’ en ‘hoe kan ik dat doen?’ centraal. Heel basale vragen die in het huidige onderwijssysteem niet aan de orde komen, want dat moeten we zelf maar uitzoeken. Ik kon dat niet, dus we bedachten een programma hoe we jonge mensen samen kunnen brengen om te gaan nadenken over deze vragen en inzichten te delen. De mix tussen persoonlijke ontwikkeling langs mijn kant dan en belangrijke thema’s voor twintigers langs Maarten zijn kant werd De Kwekerij. Gelukkig is het heel erg goed ontvangen. Er is daar echt een behoefte.”

Hoe verloopt het programma?

“In het programma bieden we zowel theoretische kennis aan als praktische reflectie oefeningen. We vertrekken vanuit vier waarden. De eerste waarde is gelijkwaardigheid. We vertrekken niet vanuit een bepaalde positie van expertise. We zijn zelf twintigers, iedereen heeft zijn verhaal te vertellen en inzichten toe te voegen. De tweede waarde is dat we oplossingsgericht zijn. We zijn geen filosofisch clubje die louter gaat praten over ideeën, we gaan ook praktisch bekijken hoe wat we hier bespreken kunnen gaan toepassen. De derde waarde is bewust leven. Groeien doe je sowieso, maar om wat beter te groeien in de richting die je wil, daarvoor moet je je leven meer bewust gaan vormgeven. De vierde waarde is de verlangens vullen van twintigers, daar waar de universiteiten het niet doen. We willen ook een plek zijn waar co-creatie mogelijk is, waar deelnemers, geïnteresseerden en stagiairs langs kunnen komen met interessante ideeën en thema’s om dan zelf ook avonden te organiseren.”

Guy bij Tedx

Wat is de algemene reactie van deelnemers?

“Wat altijd terugkomt is de veilige sfeer die erg gewaardeerd wordt. Wij proberen actief een band van vertrouwen te creëren door zelf een persoonlijk verhaal te delen, zodat mensen zich op hun gemak voelen om ook zichzelf bloot te geven. Ook de opstelling in een kring is daarbij belangrijk.  Ik hoor ook vaak dat het heel fijn is om stil te staan bij knelpunten waarbij je niet iedereen van de groep kent, zo krijg je nieuwe invalshoeken. Op die manier is het anders dan over deze onderwerpen praten met vrienden: het is professioneler. Er is een werkwijze die ervoor zorgt dat er verdieping ontstaat. Dat is toch wel echt een verschil.”

Wat zijn de plannen voor de toekomst?

“We zijn van plan om in februari een groter event te organiseren, met meer sprekers en workshops, het Mestival. Daar kan je wat meer anoniem gaan rondneuzen als je het nog een beetje beangstigend vindt om op een iets intiemere avond langs te komen. Het is belangrijk wel om te benadrukken dat we geen probleemklasje zijn. We gaan voor dromen, positieve associaties en inzet. Vanuit collectief engagement de reflectie aangaan en zo de toekomst vormen, dat is wat we doen.”

De Kwekerij vindt plaats in De Rode Hoed. Voor meer informatie kan je naar de Facebook-pagina van De Kwekerij gaan.

reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
in Amsterdam
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu