"Think Global, Act Local. Glokalisering noem ik dat, of beter nog ‘glokalileren’ want we hebben nog veel te leren."

Je computer verpakken in materiaal op basis van schimmels in plaats van piepschuim. Paddenstoelen kweken en door lokale topkoks laten gebruiken voor het bereiden van heerlijke gerechten. Met groeiend schimmelmateriaal mode of designproducten ontwerpen. En dat allemaal met koffieprut en ander organisch afval als grondstof. Een mooier en aansprekende voorbeeld van Kringloopeconomie is nauwelijks denkbaar! Er wordt hard aan gewerkt door Jan Assies, initiatiefnemer en drijvende kracht van H&R, Hoed & Rand in Alkmaar.

Hoed & Rand richt zich op ‘upcycling’ van afval tot producten met een hogere economische waarde. Hierdoor krijgt afval meerwaarde. Hoed en Rand is een echte pop-up onderneming met lange adem, precies zoals de paddenstoel zelf. Op zeer diverse locaties worden prachtige projecten neergezet, waarbij de paddenstoel de verbindende factor is.

Jan Assies is al heel lang op weg in de wereld van duurzaamheid. Na het winnen van een Innovatieprijs van de Kenniswerkplaats NHN, stort hij zich helemaal op onderzoek en toepassing van mycelium materiaal. Materiaal dat wordt gevormd door (agrarische) reststromen te binden met de ‘wortels’ (het mycelium) van paddenstoelen.

“Van daaruit heb ik geleerd dat je, als je denkt vanuit het mondiale perspectief en dat koppelt aan lokaal handelen, best heel veel in beweging kunt zetten.”

Producten

Als vervanger van piepschuim wordt het in de VS onder meer al gebruikt door Dell-computers. In Europa heeft IKEA aangekondigd ook over te stappen op dit verpakkingsmateriaal. Als biologisch afbreekbare vervanger van piepschuim kan hiermee een enorme milieuwinst worden geboekt. Regionaal kunnen uit (agrarische) reststromen nieuwe materialen worden geproduceerd. Dat betekent CO2-reductie maar ook uiteindelijk ook een vermindering van de plastic soep in oceanen.

“Biomassa kan worden ingezet voor materiaalproductie in de transitie naar een biobased economy. Wetenschappers ontdekken steeds meer over de bindende werking van de wortels van paddenstoelen, mycelium.”

 Voedsel

Tijdens het vakantieproject ‘Alkmaar aan Zee’ 2015 gaf Jan de aanzet voor een kringloopestafette, waarbij basisscholen het stokje doorgeven en steeds meer horecagelegenheden zich aansluiten bij het lokale netwerk. Een lokale kringloop (economie) waarbij lokaal afval wordt gebruikt voor lokaal voedsel (paddenstoelen).

“Dat doe ik ook vanuit de ‘Mycelium Warriors” die toekomstmogelijkheden met schimmels (Fantastic Fungi) onder de aandacht willen brengen.”

Kunst

People for Planet is een groeiend schilderij met schimmels waaraan iedereen die zich om klimaatverandering bekommert een bijdrage kan leveren door een CO2-negatieve handafdruk achter te laten. Een tegenhanger van de steeds groter wordende CO2-voetafdruk.

“Een lokale invulling van een mondiale beweging tegen klimaatverandering, die wordt ondersteund door Leonardo di Caprio en de VN. Een beweging die ook goed aansluit bij het VN programma ‘Let’s take care of the planet’, waarin Nederland wordt vertegenwoordigd door Laura Ghobrial (Miss Eco).”

‘Think Global, Act Local’. Glokalisering noem ik dat, of beter nog ‘glokalileren’ want we hebben nog veel te leren.”

reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
in Alkmaar
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu