"Het onderwijs wordt overspoeld door allerlei initiatieven op het gebied van duurzaamheid, zonder dat er echt wordt gekeken hoe je dat structureel kunt inpassen."

Wat leren we kinderen over duurzaamheid? En wat weten ze eigenlijk over de circulaire economie? Marije van der Stelt zet zich met Klas op Groen in voor een betere structurele borging van duurzaamheidseducatie op basisscholen.

Na 12 jaar in het onderwijs te hebben gewerkt, waarvan de laatste als zorgcoördinator in het Speciaal Onderwijs, besloot Marije dat het tijd was voor een nieuwe stap. Op Terschelling, even helemaal los van alles, kwam ze op het idee: ‘Ik zag allemaal troepen jongeren over het eiland heen trekken. Wat me opviel was dat de eilandbewoners heel zuinig waren op het eiland, maar dat de jongeren echt een ravage achterlieten.’ Marije vroeg zich dan ook af: ‘Leren wij onze kinderen hoe je zorgvuldig met jezelf en met je omgeving omgaat? En zit dat voldoende in het onderwijs? Haar conclusie was dat daar veel te weinig mee gebeurt en ze besloot daar iets aan te gaan doen: Klas op Groen was geboren.

‘Leren wij onze kinderen hoe je zorgvuldig met jezelf en met je omgeving omgaat?’

©Klas op Groen

Klas op Groen

‘Het onderwijs wordt overspoeld door allerlei initiatieven op het gebied van duurzaamheid, zonder dat er echt wordt gekeken hoe je dat structureel kunt inpassen. Zo zijn er projecten rond afvalscheiding, water en klimaat, houden scholen warme truiendagen en worden er duurzame doe dagen georganiseerd. Scholen doen van alles, maar het zijn wel vaak losse projecten. Met Klas op Groen wil ik scholen ondersteunen bij het ontwikkelen van een duidelijke visie op hoe ze duurzaamheid in de toekomst structureel kunnen inzetten in hun educatie, zodat het allemaal logischer in elkaar valt. Mijn dochter had bijvoorbeeld een fantastische excursie naar het HVC in Alkmaar, waar ze ook echt enthousiast van terug kwam, maar in de klas staat vervolgens één prullenbak waar ze alles in gooien.’

©Klas op Groen

Het goede voorbeeld geven

‘Wil je kinderen echt leren hoe je duurzame keuzes en afwegingen maakt dan moet je als school een groene bril opzetten én het voorleven. Als duurzaamheid iets is waar je op school regelmatig aandacht aan besteedt, dan denk ik dat het normaal wordt. Zo kun je kleuterliedjes zingen over afvalscheiding, en als je in de klas dan vervolgens nog drie prullenbakken hebt staan omdat de school het normaal vindt dat je afval scheidt en in de gang staan ze ook, dan laat je je leerlingen zien dat het gewoon een onderdeel van het leven is. Daarom is het zo belangrijk dat duurzaamheidseducatie standaard is verweven in het aanbod van de school, en dat het niet als losse onderdelen voorbij komt in die 8 jaar.’

Steeds meer Eco-scholen

‘Er zijn scholen die deze switch al hebben gemaakt. Een mooi voorbeeld uit het Voortgezet Onderwijs is het Alkmaarse Clusius College, een Eco-school. De school doorliep net als andere scholen die het internationale Eco-school keurmerk dragen, een tweejarig programma om de school te verduurzamen en kreeg de groene vlag. Naast het lesprogramma speelt het verduurzamen van het pand ook een belangrijke rol. Zo ben ik in gesprek met de Schooldakrevolutie die zich hebben voorgenomen om in 2020 minimaal 50% van de geschikte schooldaken met zonnepanelen te bedekken. Belangrijk daarbij is om scholen te helpen bij knelpunten als de startfinanciering en het ‘regelwerk’.’

De cirkel rond maken

‘Ik wil natuurlijk zoveel mogelijk scholen ondersteunen zodat liefst het hele Nederlandse onderwijs structureel voor duurzaamheidseducatie kiest. Waar het om gaat is dat je leerlingen wil klaarstomen zodat ze in de toekomst duurzame keuzes kunnen maken. Daarbij moet je ze het ketendenken als vaardigheid bijbrengen. En daar valt nog een hoop winst te boeken. Op de van Arkelschool haalt een conciërge iedere dinsdag een klas op. Ze prikken in een half uur het schoolplein schoon. Maar weten ze wat ermee gebeurt? Om dit voor hen (en anderen) zichtbaar te maken, ben ik samen met de Kaasfabriek/het Fablab bezig met een mobiel Afval-Lab! Een plek waar leerlingen grondstoffen kunnen onderzoeken. Waar bestaat afval uit? Wat kun je opnieuw gebruiken? Zo kan ik er een vervolgstap aan geven en ze meenemen in het circulaire denken.’

‘Waar het om gaat is dat je leerlingen wil klaarstomen zodat ze in de toekomst duurzame keuzes kunnen maken.’

Meer lezen over Klas op Groen?

Kijk op de website van Klas op Groen en lees meer over dit mooie initiatief van Marije van der Stelt!

reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
dit gaat over
Circulair Groen Onderwijs
in Alkmaar
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu