"Samen met iedereen de stad mooier maken door middel van het leggen van de juiste verbindingen"

Studenten van de Universiteit van Amsterdam zijn de stad ingegaan om verschillende Stadmakers te interviewen. De komende tijd wordt er wekelijks een interview van de studenten gepubliceerd. Lars Ankum en Thomas Goudriaan interviewen Mischa Woutersen.

Mischa Woutersen is een van de oprichters van Stadshub, een vereniging bestaande uit jonge Stadmakers die door middel van het leggen van verbindingen tussen verschillende partijen de stad mooier proberen te maken. Stadshub was in Amsterdam al betrokken bij het project WOO! Waterlooplein en genereerde input voor de Investeringsagenda Fiets van de stadsregio Amsterdam. Verder maakten ze samen met studenten Planologie van de UvA een toekomstvisie voor de Zuidas.

Hoe maak jij de stad?

Bij Stadshub ligt de focus op het leggen van de juiste verbindingen. Er zijn veel partijen in de stad die de expertise hebben, maar er wordt te weinig gezorgd voor het bouwen van coalities. Bij Stadshub zorgen wij ervoor dat er coalities worden gevormd tussen de verschillende partijen, waardoor wij samen de stad mooier kunnen maken. Wij zijn hierin zelf geen actieve stadsverbeteraar, wij hebben geen projecten, maar zorgen er voor dat rondom een project de juiste partijen bij elkaar worden gebracht. Die stadsverbeteraars dat zijn niet alleen maar ondernemers, maar ook ambtenaren, studenten en docenten, eigenlijk iedereen die iets met de stad wil. Vervolgens werken wij gezamenlijk met alle betrokken partijen aan een oplossing voor het project die door alle partijen ondersteund wordt. Naast deze afzonderlijke projecten onderhoudt Stadshub ook een netwerk op LinkedIn, waarmee jonge Stadmakers aan elkaar worden verbonden zodat zij vervolgens ook mee kunnen werken aan projecten.

Op welke terreinen is Stadshub actief?

Momenteel hebben wij ervaring met duurzaam vervoer, regionale voeding, afvalscheiding, leegstand en duurzaamheid, maar wij staan open voor alle thema’s binnen de stad zolang er verbindingen worden gelegd tussen verschillende partijen. Wij hebben gekozen voor verbindingen omdat wij denken dat hier ons specialisme ligt. Maar het maakt in principe niet uit op welk terrein wij partijen bij elkaar dienen te brengen. Thematisch gezien hoeft het dus niet strakker te worden, omdat wij ons in onze visie niet op een bepaald terrein hoeven te specialiseren.

Project WOO! Waterlooplein

 Welke plaats neemt Stadshub in tussen alle bestaande partijen in de stad?

Wij denken zelf dat wij de verbindende schakel kunnen zijn, omdat wij de belangen van alle verschillende partijen kunnen overzien en kunnen optreden als mediator tussen de partijen. Wij willen heel graag uitgaan van samenwerking en niet van concurrentie en sluiten dus geen enkele andere partij uit om mee samen te werken. Door middel van het leggen van slimme verbindingen die uitgaan van de verschillen tussen de partijen kunnen de visies van deze partijen bij elkaar gebracht worden.

We zijn een beginnende organisatie, we bestaan officieel een jaar. Dus dan loop je nog tegen praktische zaken aan, maar vooral eigenlijk het vinden van commitment. Je moet je weg vinden binnen het geheel. Mensen die werken bij de overheid zijn vaak wel heel welwillend, maar hebben te maken met een grote organisatie en kunnen dingen die ze willen niet altijd uitvoeren. Bij jonge mensen merk ik dat zij vaak moeilijk te motiveren zijn. We vinden het wel belangrijk om studenten er van bewust te maken dat zij kunnen werken aan hun toekomst door relevante praktijkervaring op te doen. Hiernaast blijven wij ook graag in contact met de universiteit om met nieuwe kennis in aanraking te blijven. Daarbij is de kritische diepgang van de wetenschap van belang.

Wie of wat inspireert jou?

Aanvankelijk hoopte ik door bij bijvoorbeeld een gemeente te werken uiting te geven aan mijn ideeën. Toen echter bleek dat deze daar helemaal niet landen, besloot ik voor mijzelf te beginnen. Uiteindelijk is Stadshub ontstaan toen ik ontdekte dat ik het niet allemaal alleen zou redden en ervoor koos om een netwerk op te zetten, waar uiteindelijk de organisatie uit voortkwam. Tijdens mijn werkzaamheden ben ik geïnspireerd door onder andere Jesse Jorg (We The City), Boris van Hoytema (Hoytema), Anna Dekker, Katusha Sol en Ronald Boer (Placemakers). Hun projecten en ideeën lieten mij realiseren dat je ook op een heel andere, creatieve manier naar de stad kan kijken.

Betrokken stadmakers
Mischa Woutersen
Mede-oprichter Stadshub
reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
in Amsterdam
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu