Saar van der Spek

  1. Home
  2. /
  3. Utrecht
  4. /
  5. Saar van der Spek

Saar van der Spek

Ruimte voor krachtige burgers

“Wij zeggen tegen de gemeente: Laten we er in co-creatie samen uit zien te komen.”

Stadmaker Saar van der Spek maakt onderdeel uit van de Utrechtse Ruimtemakers en zet zich in voor de Utrechtse bottom-up beweging.

Hoe maak jij de stad?

Ik ben als ondernemer betrokken bij Rotslab, een ondernemerscoöperatie van vier creatieve ondernemers met een maatschappelijke doelstelling. Wij werken aan stedelijke ontwikkeling door te maken en niet alleen maar door te praten. Dat doen we vanuit ons BuurtFabLab op Rotsoord. De maatschappelijke doelstelling stelt ons in staat om zowel commerciële opdrachten als mooie projecten uit te voeren en subsidies aan te vragen.

Via mijn werk bij Rotslab ben ik betrokken geraakt bij De Utrechtse Ruimtemakers: een zwerm van Utrechtse initiatieven en stadmakers. We zijn december vorig jaar gestart. Ik was niet bij het allereerste begin betrokken, maar wel al vrij snel. Initiatiefnemers uit Utrecht hadden er behoefte aan om samen te sparren over ruimtelijke ontwikkeling.

Veel initiatieven in Utrecht zijn op hun eigen manier bezig om van onderop een beweging te creëren. Daarin vinden wij elkaar. We merkten dat we heel veel behoefte hadden om samen een blok te voeren, om zo samen in gesprek te gaan met de gemeente.

Hoe merk je dat precies?

Als je zelf iets in je eigen wijk begint, dan word je door (gemeentelijke) professionals gezien als bewoner. Je zit op een hele andere manier aan tafel, ook in de mate waarin je serieus wordt genomen. We zijn echter niet alleen buurtbewoner, we zijn ook experts. De standaard gedachte is dat je als actieve buurtbewoner vooral behoefte hebt aan hulp en experts, maar geen geld. Als ik in de buurt als bewoner optreed, word ik heel anders aangesproken, dan wanneer ik als professional vanuit Rotslab wordt gevraagd om als expert aan tafel te schuiven.

Er wordt alleen geld beschikbaar gesteld bij de gemeente als er een heel duidelijk plan is. Door burgers echter te bekrachtigen en het professioneel aan te pakken, werkt de democratie veel directer.

Wat betekenen de Utrechtse Ruimtemakers voor de actieve buurtbewoners?

We zijn als Utrechtse Ruimtemakers een lobby gestart voor meer ruimte en verantwoordelijkheid om dat beeld te doorbreken en als gelijkwaardige gesprekspartners aan tafel te zitten. We willen meer betrokken worden bij de ontwikkelingen en als serieuze gesprekspartner aan tafel zitten. Het gaat om een verschuiving van de macht tussen de markt, de overheid en de bewoners. Als Ruimtemakers richten ons vooral op het maken van ruimte, zowel fysieke als gevoelsmatige ruimte. Ruimte in de regels en ruimte in de stad.

Voor mij persoonlijk is democratische vernieuwing met zijn veranderende rollen heel interessant. Ik hou me daarmee ook bezig in mijn werk als trendonderzoeker. Bij de Ruimtemakers en het netwerk van Stadsambassades proef ik wat er aan de hand is en wat ruimtemakers en initiatiefnemers bezighoudt en hoe je daar nieuwe wegen voor kunt vinden.

Betrokken stadmakers
Saar van der Spek
Projectontwikkelaar Rotslab

Steden

In deze steden zijn nu stadambassadeurs actief. Dat worden er snel meer.

Transities

Alle transities in andere content vormen vind je hier. De beste interviews, plekken en evenementen voor de Nederlandse stad in transitie.