"Wie of wat steekt er boven het Zaanse maaiveld uit?"

Sarah Vermoolen is in Zaanstad op zoek gegaan naar mensen die opvallen met een lokaal project of onderneming. Zestien jaar geleden woonde ze nog in de Jordaan (Amsterdam), maar Sarah is inmiddels een belangrijke verbindende kracht binnen de Zaanstreek geworden. Na haar verhuizing begon ze zich te interesseren voor haar nieuwe omgeving en bracht vervolgens in 2012 het boek Kijkzaans uit met beschrijvingen en routes van bijzondere maatschappelijke initiatieven uit de Zaanstreek. Twee jaar later volgde het boek Zaanse Parels; een nog uitgebreider boek over de Zaanstreek waarin veel verbindingen worden gemaakt en waarin diverse bijzondere Zaankanters een eigen bijdrage aan hebben geleverd. Het doel van de boeken is om mensen anders te laten kijken naar hun omgeving en op die manier de eigen streek nog meer te gaan waarderen. Dit doet Sarah niet alleen door middel van het geschreven woord, maar ook door stadexpedities te organiseren. Haar vele contacten en haar kennis van de ondernemingen zorgen ervoor dat uiteenlopende Zaanse initiatieven de kans krijgen om zichzelf te presenteren en, nog belangrijker, ook elkaar weten te vinden.

Waarom ben jij je gaan inzetten voor bottom-up ondernemers en lokale initiatieven in Zaandam?

In Amsterdam gebeurt er altijd veel, maar ik wilde ontdekken en laten zien wat er hier in de Zaanstreek speelt. Ik vroeg mezelf af: wie steekt er hier boven het maaiveld uit? Ik ging aan de slag en probeerde aan de hand van interviews zoveel mogelijk bijzondere mensen en initiatieven te spreken. Een belangrijk criterium was dat je werd voorgedragen door een ander initiatief binnen de pool en vergezeld van een goede motivatie dat er niet uitzag als een reclametekst. Indien de onderneming voldeed aan bepaalde eisen kreeg het de status van ‘Zaanse Parel’.

‘Je krijgt pas de status van Zaanse Parel als je wordt voorgedragen door een andere Zaanse Parel met een persoonlijke motivatie. Zo ontstaat er een mooi onafhankelijke kwaliteitsnetwerk wat zelfs al als een keurmerk wordt gezien. De status is niet te koop. Je kunt dus niet jezelf of een vriend aandragen.’

Zodoende bouwde ik een enorm netwerk op binnen Zaanstad en kreeg ik een goed beeld van de vele initiatieven in Zaanstad.

Hoe werd je betrokken bij de organisatie van stadexpedities langs deze bijzondere initiatieven?

Pakhuis de Zwijger, De Fabriek en de gemeente Zaanstad startten twee jaar geleden het platform voor maatschappelijke initiatieven: Aan de Zaan. De gemeente steunt het platform nog steeds actief. Dankzij mijn groeiende netwerk kwam ik in het vizier bij de gemeente en zij vroegen mij mee te helpen met de organisatie en communicatie van het platform. Daardoor werd mijn netwerk nog groter en kreeg ik de opdracht om vier stadexpedities te organiseren.

Wat levert een stadexpeditie op?

De initiatieven die we bezoeken komen met concrete vragen. Samen met de deelnemers proberen we antwoorden te formuleren op die vragen of met innovatieve ideeën te komen. Ook worden verschillende ondernemers, allen met een eigen visie, bijelkaar gebracht en op die manier ontstaat er een interessante dynamiek. Dit zorgt ervoor dat mensen weer verder kunnen.

IMG_5300

Waar lopen de meeste initiatieven tegenaan?

De meeste initiatieven hebben nog moeite met de zichtbaarheid voor een breed publiek. Als je eenmaal in het netwerk zit dan ken je de meeste initiatieven, zoals Het Blauwe Pand, De Groote Weiver en de Kledingbank, wel maar voor mensen buiten het netwerk zijn sommige ondernemingen nog moeilijk te vinden. De gemeentelijke website helpt daar ook niet aan mee. Ondernemers weten daarnaast niet goed tot wie ze zich moeten wenden met concrete vragen. Voor vragen over ondernemen organiseert Aan de Zaan daarom, naast de expedities,  ‘De Zaanse Beursvloer’. Op deze dag komen verschillende initiatieven en Zaanse bedrijven bij elkaar voor een matchmaking om zo een onderhandeling af te sluiten. Op deze beurs wordt niet gehandeld in aandelen, maar in maatschappelijke behoeften.

‘Net als een echte beurs is de beursvloer een spel van vraag en aanbod. De vraag komt van verenigingen en maatschappelijke organisaties, die behoefte hebben aan advies, ondersteuning, materiaal, faciliteiten, creativiteit en menskracht. Het aanbod komt van Zaanse bedrijven en ZZP-ers die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en een bijdrage willen leveren voor de Zaanse gemeenschap.’

Staat de gemeente open voor deze initiatieven?

Jazeker. De nadrukkelijke aanwezigheid van de gemeente Zaanstad bij de organisatie van de expedities laat duidelijk zien dat zij open staan voor deze initiatieven. De gemeente zet zich actief in om nog meer gelegenheden te creëren waar verbindingen tot stand komen. Dit gebeurt samen en op een gelijkwaardig niveau.

Volgende expeditie: De vierde en voorlopig laatste Stadexpeditie is op vrijdagmiddag 9 oktober en gaat naar Krommenie. Meer informatie is hier te vinden.

reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
in Zaanstad
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu