"Over tien jaar is dankzij Social Label inclusief denken en werken normaal"

Simone Kramer is een gedreven creatief ondernemer. Ze zet zich in om een nieuwe mensgerichte omgeving te ontwerpen met behulp van de kracht van kunst, design en communicatie. Dat is wat ze doet met Social Label in het nieuw te ontwikkelen stadsdeel Tramkade in Den Bosch. Een Living lab voor mens- en werkontwikkeling waarin high- en low end samenkomen voor nieuwe kansen.

Social label ontwerpt nieuw werk en een aansprekende omgeving waarbij topontwerpers worden verbonden met mensen van kwetsbare groepen in de maatschappij. In het werkwarenhuis van Social Label worden designproducten op maat gemaakt, gepresenteerd en verkocht.

‘Door het ontwikkelen van aantrekkelijke productlijnen waaraan iedereen zij aan zij werkt, krijgen meer mensen de kans een actieve rol te spelen binnen de lokale economie. Zo wordt de arbeidsmarkt in Nederland verrijkt met een groep trotse ambachtelijke makers die niet meer aan de zijlijn staan.’

social label4

Simone maakt Den Bosch met een mensenleven aan ervaring op het snijvlak van kunst en communicatie onder de arm. Volgens haar hebben we nieuwe oplossingen nodig voor maatschappelijke vraagstukken en zullen nieuwe betekenissen, beelden en verhalen toegevoegd moeten worden aan de samenleving. Daarom heeft ze vorig jaar, samen met ontwerper Petra Janssen (Studio Boot), stichting Social Label opgericht.

‘Social label  hebben we samen ontwikkeld naar aanleiding van een vraag uit de samenleving. Het blijkt een oplossing te zijn voor verschillende problemen waar zowel innovators uit de zorg als mensen met een sociale missie uit het bedrijfsleven zich door aangesproken voelen. Ook onderzoekers op het gebied van sociale innovatie en sociale wetenschappers sluiten zich spontaan aan. naast de verschillende labels en productlijnen heeft social label dus steeds meer een platformfuctie om samen met verschillende maatschappelijke spelers te bouwen aan een inclusieve wereld.’

De unieke bijdrage van Social label ligt volgens Simone in de toepassing van kunst en design in een living lab. Via de producten van Social Label wordt het streven naar een inclusieve samenleving uitgedragen naar het brede publiek. De producten vertellen het verhaal en moeten een transitie naar maatschappelijke verantwoordelijkheid teweeg brengen. Ook brengt Social label onverwachte combinaties bij elkaar. High end en low end, Topdesigners en makers, CEO’s en on- geschoolden, denkers en werkers. Die interactie leidt tot een frisse, open manier van werken en levert nieuwe solidariteit op.

winkel-algemeen

Simone Kramer put inspiratie uit vernieuwende denkers die samen met haar een beweging maken, mensen meenemen en nieuwe ervaringen opzoeken en doorgeven. Deze denkers komen gelukkig steeds meer op haar pad. Nieuw Nederland is daarbij een platform die deze kruisbestuiving ondersteunt en de verbinding makkelijker maakt met andere steden. ‘Je hebt elkaar wel nodig om complexe opgave van de grond te tillen.’

Als Simone de vraag wordt voorgelegd hoe Social Label er over 5 jaar uitziet zegt ze dat het Werkwarenhuis op Tramkade een werkplaats is geworden waar nieuwe oplossingen voor werk en participatie ontstaan. Het is dan een doorstroomhuis waar kwaliteiten naar boven worden gehaald, passend werk wordt ontworpen en mensen hun eigenwaarde terug krijgen in een fijne omgeving met een aansprekende designcollectie.

‘De voorbeeldwerking die hiervan uitgaat naar de rest van Nederland zorgt ervoor dat de maakindustrie aantrekt vanuit een sociale gedachte. Laaggeschoolden kunnen meedoen omdat bedrijven een social label productlijn toevoegen en daarmee werk creëren vanuit echte motivatie in plaats van bijvoorbeeld een opgelegd quotum. Over vijf jaar is echte betrokkenheid en  solidariteit de nieuwe houding die ook onder het grote publiek aan terrein wint en de groeiende tweedeling doet slinken. Over tien jaar is dankzij Social label inclusief denken en werken normaal. Iedereen mag er zijn en iedereen mag meedoen. Is dat niet een mooi streven?’

Betrokken stadmakers
Simone Kramer
Dagelijks bestuur van Stichting Social label
Petra Janssen
Ontwerper & Dagelijks bestuur van Social Label
reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
in Den Bosch
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu