"Onze organisatie richt zich niet alleen op architecten onderling, maar is er voor alle inwoners van Breda."

Breda heeft heel wat te bieden op het gebied van architectuur, zowel historische gebouwen als moderne gebouwen. Stichting BLASt houdt iedereen op de hoogte van wat er leeft in de stad op gebied van stedenbouw. Ton van Beek vertelt meer over Stichting BLASt.

Waar staat stichting BLASt voor?
Breda, Landschap, Architectuur en Stedenbouw. Het gaat over alles wat er in Breda plaats vindt op deze gebieden. We geven plaats aan activiteiten die Breda vormgeven. Wij zijn een platform van waaruit mensen een mening kunnen vormen, wij organiseren discussies, lezingen en excursies rondom verschillende ruimtelijke thema’s. Toen Gebouw F stopte zijn wij verder gegaan met het gat dat ze achterlieten. Het kon toch niet dat Breda geen eigen architectuurcentrum heeft? Onze organisatie richt zich niet alleen op architecten onderling, maar is er voor alle inwoners van Breda. Er is contact met verschillende architectencentra in Brabant. Samen organiseren we bijvoorbeeld bijeenkomsten voor jonge Brabantse ontwerpers waarbij de vraag centraal staat hoe je een eigen ontwerppraktijk opzet.

Hoe zie je dat Breda vorm krijgt?
Door de crisis gingen de ontwikkelingen wat minder snel. Nu gebeurt er weer heel veel. Met name rondom thema’s als duurzaamheid, energietransitie en hergebruik. Oude gebouwen krijgen een nieuwe herbestemming. Dit gebeurt vanuit de gemeente, burgers en bedrijven. Samen maken ze de stad.

© Stichting BlaSt

Hoe bereiken jullie de burgers?
Er zijn verschillende activiteiten die vooral voor burgers interessant zijn. Bij de dag van architectuur stellen we bijzondere gebouwen open voor publiek. Er is een architectuurprijs in het leven geroepen voor wat er het afgelopen jaar nieuw is gebouwd. En er komt volgend jaar een Singelsafari waarbij bewoners mogen meepraten over hoe de singel een plek krijgt in de stad. Moet er meer ruimte voor natuur komen, meer recreatie en hoe zorgen we voor het verkeer rondom de singel? Zes keer per jaar organiseren we een architectuurcafé waar actuele onderwerpen uit de stad worden besproken. Soms meer gericht op architecten en stedenbouwers en soms gericht op iedereen uit Breda.

Hoe betrekken jullie digitaal Breda bij stedenbouw?
Er is een soort digitale laag over de samenleving, die heeft invloed op de stad. Dat er zoveel mensen online shoppen heeft van invloed op de binnenstad. LinkedIn en Facebook hebben invloed op het bezoek aan het café. De digitale netwerken hebben invloed op de stad, daar kijken we naar en discussiëren erover. Onlangs is onze nieuwe website gelanceerd waar we verslag uitbrengen van onze activiteiten en nieuwe activiteiten aankondigen (www.stichtingblast.nl). Ook zijn we te vinden op Facebook.

reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
in Breda
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu