"Huishoudens hebben nauwelijks in de gaten wat de impact van hun gedrag op hun energierekening is"

Vincent Feith is projectleider bij Stichting !WOON. Hij stuurt daar twee projecten aan die zich richten op het verduurzamen van de woningvoorraad. Hij werkt bij het Team Energie en Woningverbetering. Dit team ondersteund bewonersinitiatieven die met fysieke ingrepen energieverbetering willen realiseren. Daarnaast stuurt hij een team van Energiecoaches aan die bewoners helpen bij gedragsverbetering omtrent hun energiegebruik. Ieder project werkt op een eigen manier, maar met een grote onderlinge wisselwerking. Zo kan hij de lessen die hij leert bij het ene project direct gebruiken voor het andere initiatief.

Het is een misverstand dat alleen sociale huurders in de problemen komen omtrent hun energierekening. Er zijn genoeg huishoudens in een vrijesector huurwoning en de koopsector die behoorlijk in de knel zitten. De overeenkomst is dat de bewoners die bij Vincent en zijn team aankloppen vrijwel altijd een kennisachterstand hebben.

Team Energie en Woningverbetering

Fysieke ingrepen kunnen het grootste deel van de energierekening doen laten verdwijnen. Als het gaat om het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad zien we de meeste ontwikkelingen bij rijtjeswoningen. In heel Nederland zijn er veel Nul op de Meter projecten. In bestaande woningvoorraad in steden als Amsterdam is het lastiger om projecten te ontwikkelen. Bovendien worden veel sociale huur-initiatieven niet of traag gehoord door hun corporatie. Vincent probeert juist deze groepen te helpen. Vorig jaar hebben hij en zijn team 26 projecten ondersteund in Oost, inmiddels wordt het project over de gehele stad ingezet en hopen ze 50 projecten te kunnen begeleiden.

Stichting !WOON is de enige gratis onafhankelijke speler in Amsterdam. Het is mogelijk om dergelijk advies in te winnen bij commerciële partijen, maar dat is voor veel bewonersverenigingen onbetaalbaar. Veel groepen kloppen dan ook bij Vincent aan. Dat zijn er inmiddels zo veel dat de stichting niet alle aanvragen kan behandelen. Ondanks de grote belangstelling gaat het team secuur te werk. “Als wij denken dat er genoeg draagvlak is in het complex – je hebt 70% instemming nodig voor sociale huur en 75% bij VVE’s – dan stellen wij een rapport op aan de hand van wensen van bewoners. Hierbij worden drie verschillende scenario’s doorgelicht en gepresenteerd.” Om deze bevindingen ook daadwerkelijk om te zetten in fysieke ingrepen is er in het geval van de vrije sector ook financiële slagkracht nodig vanuit de VVE wanneer dit een gemengd complex betreft.

Energiecoaches

Het Energiecoaches-project is pas sinds November vorig jaar gestart en is inmiddels zo’n 60 vrijwilligers sterk. Het zijn allemaal vrijwilligers en zij bezoeken ieder zo’n 2 woningen per week. Dit zijn overigens altijd bewoners die zelf de hulp van een energiecoach hebben aangevraagd. Het team werkt samen met een aantal bewonersinitiatieven en buurtcorporaties die de energiecoaches promoten bij hun achterban. Vincent en zijn team trainen vervolgens de personen die zich vrijwillig aanmelden. Door deze samenwerkingen is het gemakkelijker om bewoners in de wijken te werven en bovendien bouwen deze lokale initiatieven op deze manier meer naamsbekendheid op in de wijk. Hierdoor wordt ook de sociale cohesie bevorderd is het idee.

“Wat veel mensen zich niet realiseren is dat gedragsverandering een behoorlijke invloed kan hebben op de energierekening en bewoners vaak tot honderden euro’s per jaar kunnen besparen. Daar valt veel in te winnen.”

Samen met Jan Uitzinger van de Universiteit van Amsterdam is een rekentool ontwikkeld die de energiecoaches gebruiken bij hun advies. Bewoners vullen een aantal gegevens in, waarna berekend wordt op welk vlak wat bespaard kan worden. Op deze manier is gericht advies per huishouden mogelijk. Daarnaast ontvangen de deelnemers ook een aantal bespaarproducten zoals led-lampen, radiatorfolie, tochtstripts en een waterbesparende douchekop. “Het zal je verbazen hoeveel geld hiermee bespaard kan worden. Een gezin van vier waarbij iedereen 15 minuten onder de douche staat kan 250 euro per jaar besparen met een waterbesparende douchekop en door korter te douchen Dat is voor heel veel mensen een eyeopener, met name mensen die te maken hebben met armoede.”Het weggeven van de energieproducten werkt goed om gedragsverandering te stimuleren. De tips die de bewoners krijgen worden direct omgezet in praktische handelen, zoals het vervangen van een gloeilamp of het installeren van een waterbesparende douchekop. Op die manier zijn ze van grote waarde in het hele proces naar energiebewustzijn.

Uiteindelijk heeft het project als doelstelling om 7% energiebesparing te realiseren. Uit eerdere studies is gebleken dat dergelijke projecten gemiddeld 8% energiebesparing opleveren. Dit is voor heel veel mensen een behoorlijk bedrag. Als je bovendien kijkt hoeveel CO2-reductie de totale energiebesparing het project realiseert, dan is het een hele slimme maatregel. De kosten van het project zijn relatief laag, en de opbrengsten zijn significant. De eerste besparingsprognose verwacht Vincent eind dit jaar.

Heb je hulp nodig bij het realiseren van je energiebesparingsplannen? Kijk dan voor meer informatie op de site van Stichting !WOON. Wil je graag een keer een energiecoach langs laten komen? Bezoek dan deze website.

reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
in Amsterdam
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu