Sjoerd Bootsma

  1. Home
  2. /
  3. Leeuwarden
  4. /
  5. Sjoerd Bootsma

Sjoerd Bootsma

November 2017

De in Leeuwarden gevestigde Sjoerd Bootsma nam in 2013 deel aan Tandem C&P en werkte samen met Sandra Hall uit Birmingham aan ‘Criss-Crossing communities’. Hun organisaties van destijds, Podium Asteriks en Friction Arts, wisselden deelname technieken uit die van toepassing zijn in hun werk en gemeenschappen. Met het oog op ‘Mienskip’ – het thema van Leeuwarden Europese Culturele Hoofdstad 2018 – richtte Friction Arts zich op het betrekken van kleurrijke wijken bij het toen nog overwegend witte festival ‘Welcome to the Village’. In Birmingham heeft de aanwezigheid van Podium Asteriks vele nieuwe connecties gelegd. Deze Europese samenwerking heeft veel deuren geopend voor Sjoerd.

Gesprek met Tandem Programmamanager

Tandem programmamanager Philipp Dietachmair ging in gesprek met Sjoerd over zijn reis bij Tandem, van deelnemer naar mede-ontwerper van een van hun nieuwe programma’s: Tandem Fryslân.

PD: Je gaf eerder aan dat het belangrijk was dat organisaties in Friesland een programma als Tandem konden ervaren. Wat betekende het voor jou persoonlijk en voor Podium Asteriks om deel uit te maken van Tandem?

SB: Ik sprak met Hink [Tandem Fryslân deelnemer Hink Speulman] hierover. Hij vertelde dat het hem hielp om zaken in perspectief te plaatsen en gaf hem zelfvertrouwen. Dit motiveerde me om te praten over het organiseren van een Tandem Fryslân dit jaar.

Reflectie op Organisatie en Internationale Betrekkingen

De ervaring bij Tandem was essentieel voor mijn werk bij Podium Asteriks. Het werken op Europees niveau is cruciaal. Het stelt je in staat om deel uit te maken van een grotere internationale gemeenschap die dezelfde waarden deelt.

Rol van Sjoerd in Leeuwarden-Friesland 2018

Toen Sjoerd betrokken raakte bij de Europese Culturele Hoofdstad in 2011, was Tandem een nuttige ervaring. Het leren van Tandem heeft hem laten zien dat denken buiten de kaders je praktijk verrijkt.

Uitdagingen en Toekomstvisies

De uitdaging ligt in het overtuigen van mensen over de Europese dimensie. Sjoerd hoopt dat Friesland zichzelf ziet als een Europese regio en niet alleen als een provincie van Nederland. Het is essentieel om ervaring op te doen met Europese samenwerking.

Invloed van de Culturele Hoofdstad

Sjoerd hoopt dat de Culturele Hoofdstad invloed zal hebben op beleidsvorming. Er zijn zorgen over het duurzame effect op de lange termijn. Het is van cruciaal belang om te plannen voor de toekomst en een erfenis achter te laten voor de gemeenschap.

Integratie van Sectoren

Tijdens zijn deelname aan Tandem was Sjoerd actief in het betrekken van verschillende sectoren bij zijn projecten. Hij hoopt dat dit een nieuwe standaard wordt voor Leeuwarden en Friesland en inspirerend kan zijn voor toekomstige Culturele Hoofdsteden.

Steden

In deze steden zijn nu stadambassadeurs actief. Dat worden er snel meer.

Transities

Alle transities in andere content vormen vind je hier. De beste interviews, plekken en evenementen voor de Nederlandse stad in transitie.