Almere-Poort
Amorweg , 1363 VW Almere Almere-Poort

De Stadsambassade Almere heeft op 17 juni meegedaan aan een stadsexpeditie in Almere-Poort. Het is een wijk met vele initiatieven om de wijk groener en leefbaarder te maken. Marije Buiter bracht ons als expeditieleider langs een aantal groene stadstuinen in het stadsdeel Poort met veel huizen van zelfbouwers. De tour startte in het Cupidohof, daarna bezochten wij de moestuin van het Kindercentrum, de kavelmoestuin, het labyrint en de rozentuin. De excursie werd georganiseerd door de Kenniskring Buurtmoestuinen.

Voor het groen was het goed dat het op driekwart van de tocht knalhard ging regenen. Voor ons was dat minder leuk!

Gelukkig eindigde de tocht in de Amorstraat bij het Cupidohof. En voelden we ons even de goddelijke, eeuwig jonge zonen en dochters van Venus, de godin van de liefde.

Studenten aan de slag

Marije Buiter begeleidt een aantal studenten van het Groenhorstcollege voor het project ‘Kleur het Cascadepark’. De studenten gaan vanaf juli 2015 met bewoners en kinderen uit de buurt meer kleur geven aan het Cascadepark. Dit doen ze door het inzaaien en beplanten van een aantal boomspiegels. Almeerders die daarvoor aardbeienplantjes, frambozenstekken, bloemenzaden of andere stekken willen leveren zijn welkom!

Labyrint_Almere_Poort

Het gaat niet vanzelf

Op het binnenterrein tussen een 25-tal zelfbouw woningen was in 2013 een grote zandvlakte van 1600 vierkante meter.

Een stuk grond, dat voorlopig nog wel even braak zou blijven liggen, zoals dat gaat in een nieuwbouwwijk in crisistijd.

Enkele bewoners van de omliggende, pas opgeleverde huizen riepen hun vaak nog onbekende, nieuwe buurtgenoten op om samen iets moois te bedenken. Om de kale zandvlakte om te toveren tot een gezamenlijke, openbare achtertuin.

Ze kregen enthousiaste reacties, en binnen enkele weken lagen er tekeningen, ideeën en wensen op tafel. Ook de gemeente Almere was blij met het initiatief. Ze gaf toestemming om het terrein tijdelijk naar de wens van de bewoners in te vullen, en hielp mee met de aanleg. (Bron: Groendichterbij)

In het Cupidohof hebben buurtbewoners zelf gezorgd voor de bestrating en beplanting. Dat heeft veel tijd gekost. Nu is het een levendige plek waar mensen elkaar ontmoeten.

Belangrijke lessen

Stadmaker Marije Buiter vertelde op een bijeenkomst van de Groene Sociëteit dat zij belangrijke lessen heeft geleerd. Deze zijn:

  • samen werken aan een buurtinitiatief is geen vrijblijvendheid
  • bewoners moeten zich willen verbinden en vaste klusdagen toebedeeld krijgen
  • het project moet voldoende draagkracht hebben; mensen hebben verschillende belangen en het is belangrijk dat initiatiefnemers daar oog voor hebben.

(Bron: uit verslag Groene Sociëteit Stadslandbouw in Almere op de website van OS-Almere).

Betrokken stadmakers
Marije Buiter
stadmaker
reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
in Almere
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu