BOOST Ringdijk
Ringdijk 44 , 1097 AE Amsterdam

Taal- en conversatielessen, samen sporten, gedeelde werkplekken, informatieve workshops, muziek, dialoog en lezingen, koken en eten. BOOST Ringdijk is een plek in Amsterdam Oost waar nieuwkomers en buurtbewoners op verschillende manieren met elkaar in contact kunnen komen. Uit bovenstaande ontmoetingen kunnen op organische wijze contacten ontstaan, banden groeien en netwerken worden opgebouwd. Naast een ontmoetingsplek voor, is BOOST Ringdijk ook een plek georganiseerd door buurtbewoners en nieuwkomers. Samen ontwikkelen zij programma’s; iets dat ruimte en kansen biedt voor de ontwikkeling, ontplooiing en inzet van individueel talent. Kortom actief meedoen, betrokken zijn – het zijn de simpele woorden voor inburgeren en integratie.

BOOST Ringdijk is een vervolg op HOOST Mauritskade, een tijdelijke opvanglocatie in de Amsterdamse Oosterparkbuurt, geïnitieerd door stichting Gastvrij Oost. De opvang was in zelfbeheer, gerealiseerd voor en door een groep van ruim 30 vluchtelingen, met brede steun en hulp vanuit de buurten van Amsterdam Oost.

Een boost is hard nodig

Naar verwachting zullen komende jaren ongeveer 1500 vluchtelingen in Amsterdam Oost komen wonen. Uit onderzoek blijkt dat nieuwkomers moeilijk aan een baan komen in Nederland. Vooral in de eerste paar jaar verovert maar een klein deel van deze groep een positie op de arbeidsmarkt. Het opbouwen van netwerken en opdoen van contacten in deze beginperiode is essentieel voor lange-termijn integratie. Vluchtelingen hebben hun land achter zich moeten laten en proberen na een vaak lange en moeilijke reis om elders een nieuw leven op te bouwen. Zij zijn op zoek naar informatie, aanknopingspunten en relaties die helpen om een actief onderdeel van de samenleving te worden. Persoonlijke intergroep relaties en informele activiteiten en/of netwerken zijn belangrijk voor de nieuwkomers om zich thuis te kunnen voelen en daarmee voor het bereiken van een meer objectieve indicator van integratie zoals werk.

De gemeente Amsterdam heeft een stevig programma opgezet om hen daarbij te ondersteunen. Gastvrij Oost zet daar met een groot netwerk van betrokken buurtbewoners en buurtlocaties een kleinschalig alternatief naast, waarin onze nieuwe buren hun weg kunnen gaan vinden in onze en hun stad. Vandaar dus deze nieuwe plek: BOOST Ringdijk.

BOOST Ringdijk wordt mogelijk gemaakt door de inzet van velen en door een samenwerking tussen Gastvrij Oost, de gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost en LOLA (stichting Leegstand Oplossers Amsterdam)

reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
in Amsterdam
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu