De Gasfabriek
Helderseweg 28 , 1817BA Alkmaar
06-55334660
info@gasfabriek.com

Aan het Noordhollands Kanaal ligt het terrein van de voormalige Gasfabriek van Alkmaar. De werkplaats van deze gasfabriek, een mooi voorbeeld van cultureel erfgoed dat dateert uit 1915, stond op de nominatie om te worden afgebroken. Om dit te voorkomen hebben Nicolette de Wandeler en Claire bruin in 2015 de bewonersonderneming ‘Stichting Behoud GAS!Fabriek’ opgericht.

Doel van de stichting is om het pand te behouden en te transformeren tot een multifunctionele locatie waar activiteiten voor en door de buurt kunnen worden georganiseerd. Inmiddels is het pand aangekocht, met een strook grond van 2 meter rondom. Met de hulp van vele vrijwilligers wordt hard gewerkt om de Gasfabriek klaar te maken voor gebruik. Het naastliggende terrein ligt nu nog braak en zal op termijn waarschijnlijk worden verkocht. Tot die tijd heeft de Stichting Behoud GAS! Fabriek het terrein in bruikleen.

In de Gasfabriek moet ruimte komen voor tal van culturele, culinaire en sociale activiteiten, zoals workshops, een kookstudio en cursussen. De locatie kan ook gebruikt worden als decor voor film- en fotoshoots en tentoonstellingen. Buiten komen bakken en bedden met zelf geteelde groenten en kruiden. Een grote wens is een doorgang komt van het terrein van de Gasfabriek naar het daarachter gelegen park De Oude Kwekerij. Daar zou, in samenwerking met de gemeente en de omwonenden, een educatieve tuin moeten komen.

Voorop staat de samenwerking met locale ondernemers, bewoners en organisaties. Het moet een plek worden van ontmoeting en verbinding. Nicolette de Wandeler: “Sinds we hiermee bezig zijn weet ik zo veel meer van wat er speelt in de stad. Dat er zoveel mensen zijn die zich inzetten voor alles en nog wat! Het verbinden met elkaar, kijken hoe je elkaar kunt ondersteunen, dat vind ik heel belangrijk”.

reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
in Alkmaar
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu