Jongerenraad Almere
Activiteitencentrum het Karwij / Multi-Club, Lavendelplantsoen 59 , Almere

De Jongerenraad Almere (JRA) is opgericht voor en door jongeren. Lid worden kan vanaf 15 jaar. Een kerngroep werkt als een denktank die eens per maand een thema bespreekt. Een supportgroep helpt met het organiseren van evenementen. De JRA is een klankbord voor jongeren. Actuele onderwerpen worden regelmatig in een wat bredere kring besproken in het Veiligheidshuis.

De voorzitter Sandrino Jokhoe vindt dat jongeren in Almere te onzichtbaar zijn. Hij wil kwetsbare jongeren op het goede pad houden en de vooroordelen over jongeren wegnemen. De JR organiseert debatten over actuele onderwerpen zoals over cyberpesten. Hij wil leeftijdgenoten empoweren en zorgen dat zij zich kunnen ontwikkelen. Want de positie van jongeren in onze maatschappij moet  verbeteren.

© Jongerenraad Almere

Meepraten over sociale issues

Inmiddels heeft de JRA gesproken met de Adviesraad Sociaal Domein. De Adviesraad Sociaal Domein Almere (ASD) adviseert het college van Burgemeester en Wethouders en de Almeerse gemeenteraad over het Sociaal Domein. Hieronder vallen onder meer de Jeugdwet, de Woningwet en de Huisvestingswet. De Adviesraad Sociaal Domein Almere geeft advies namens inwoners van Almere. In de Adviesraad zitten geen jongeren. Daarom dus is het van belang dat de Jongerenraad de problemen van jongeren onder de aandacht kan brengen.

Op de website van de ASD staat dat de raad blij met de Jongerenraad: “Deze geeft ons direct inzicht in wat er bij hen speelt, en waar we iets kunnen betekenen.” Sandrino vindt dat er veel onbegrip is. “Volwassenen klagen snel over jongeren. Dat ze alleen maar overlast veroorzaken. Veel vooroordelen. En dan vergeten ze maar even dat ze zelf ook jong zijn geweest.” De voorzitter van de Jongerenraad benadrukt liever ‘het positieve’. Sandrino’s passie voor muziek ziet hij als middel om ‘mensen tot elkaar te brengen’. “En via de ASD Almere kunnen we als Jongerenraad nu laten weten waar kwetsbare jongeren hulp nodig hebben.”

Leuke dingen organiseren

Naast de hierboven beschreven serieuze zaken heeft de JRA met andere organisaties een muziekfestival met talentenjacht en een sportevenement georganiseerd.

© Jongerenraad Almere

reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
in Almere
Misschien vind je dit ook leuk
Lola Lik
Van gevangenis naar poorten open
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu