Kruiskamp Onderneemt!
Van Galenstraat 30 , 3814 RD Amersfoort
033-2854651

In het voormalige schoolgebouw de Witte Vlinder heeft het bewonersbedrijf Kruiskamp Onderneemt! (KO!) zijn plek gevonden. Toen voorzieningen van de gemeente en andere instanties wegvielen, pakten wijkbewoners deze op. Ondertussen heeft KO! 28 vrijwilligers, worden ruimtes verhuurd aan verschillende ZZP’ers uit de wijk (denk aan een boksschool, een boekhouder en kunstenaars) en vinden er verschillende activiteiten plaats. Ook de bewoners van Kruiskamp kunnen ruimtes huren of activiteiten starten.

Het doel van het bewonersbedrijf KO! is om samen met inwoners van Kruiskamp een leuke en bruisende wijk te maken. KO! verwacht dan ook van de wijkbewoners dat ze zelf iets gaan ondernemen en hoopt dat deze projecten een maatschappelijk effect hebben in de wijk. Met KO! willen ze laten zien dat de mensen in de wijk beschikken over vele talenten, vaardigheden, capaciteiten en een hele hoop creativiteit waarmee veel goeds bereikt kan worden.

KO! werkt ook samen met verschillende partijen uit Amersfoort en de rest van het land. In Amersfoort bijvoorbeeld met de wijkagent, basisschool, speeltuin en de gemeente Amersfoort. Op landelijk niveau met NL Doet en als lid van de G1000 en de WijkG1000. Op die manier kunnen ze hun stem ook laten horen in de bij de gemeente en overheid.

reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
in Amersfoort
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu