LOCOtuinen
Wanweg , Maastricht
+31654798293
info@locotuinen.nl

LOCOtuinen is een coöperatie opgericht door Maastrichtenaren. De leden hebben een gezamenlijk gepacht stuk grond verbouwd tot een zelfpluktuin. Hiermee hopen de initiatiefnemers meer verbondenheid en invloed op de voedselproductie te verwerven.

Als consument voel je je machteloos wanneer het de voedselindustrie betreft, het zou anders moeten, de LOCOtuinen is een concrete manier om de regie in eigen hand te nemen.

Dit is juist waar de coöperatie op doelt, iedere deelnemer kan zijn of haar kwaliteiten inzetten voor het welslagen van het initiatief en ten langen leste de oogst. De deelnemers en de tuinders dragen samen de verantwoordelijkheid, hiermee wil de LOCOtuinen een alternatief geluid laten horen omtrent de voedselproductie- en consumptie, zowel op economisch, sociaal als ecologisch gebied.

In deze lokale co-productie tuin werken de leden en tuinders samen aan een lokaal, gezond en eerlijk voedselsysteem in Maastricht en daarmee dragen ze bij aan een groene transitie van de stad.

reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
in Maastricht
Misschien vind je dit ook leuk
Lola Lik
Van gevangenis naar poorten open
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu