Minerva Academie voor Popcultuur
Achter de Hoven 23 , Leeuwarden

In Leeuwarden is de Minerva Academie voor Popcultuur gehuisvest. Sinds september 2014 hebben jonge creatievelingen de mogelijkheid om hier de opleiding ‘Bachelor of Popular Culture’ te volgen. Deze opleiding is uniek in zijn soort en heeft als doel een geheel nieuw soort HBO student op te leveren: de artistic professional.

De opleiding kiest als uitgangspunt de “populaire cultuur”. Populaire cultuur kenmerkt zich door ‘bottom up’ – in dialoog met de samenleving – vorm te geven aan de omringende omgeving. Dat leidt tot een vorm van democratisering, die is doorgevoerd in het onderwijsconcept en de inrichting van de organisatie.popacademie

De Popular Culture zoekt nadrukkelijk naar verbinding met maatschappelijk-culturele ontwikkelingen. Dit doet de opleiding onder andere door deel te nemen aan, en het initiëren van interdisciplinaire projecten waarin het bedenken, maken en delen van duurzame concepten centraal staat. De opleiding brengt daarbij haar creatieve, innovatieve kracht in door artistieke collectieven te vormen, netwerken te bouwen en samenwerking te stimuleren. Hierdoor ontstaan nieuwe vormen van cultuuruitingen, sociale interactie en economische bedrijvigheid die de wereld positief beïnvloeden.

In de missie van de opleiding staat beschreven dat het ultieme doel is om te zorgen voor:

een nieuwe generatie creatieven: de ‘changemakers’. Dit zijn ‘artistic professionals’ die in gezamenlijkheid met de omringende omgeving een positieve en duurzame impact op henzelf en de wereld hebben’.

Enkele voorbeelden van deze artistic professionals die de Academie reeds heeft voortgebracht zijn bijvoorbeeld muzikanten als Thomas Azier. Maar ook initatieven als het zelfvoorzienende podium van Florian Wolff of het videobedrijf ‘Geschikte Gasten hebben hun oorsprong op de Academie voor Popcultuur. ’

Het kan niet anders dan dat Leeuwarden de vruchten gaat plukken van alle change makers die de Minerva Academie voor Popcultuur nog voort gaat brengen!

reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
in Leeuwarden
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu