Platform aan de Zaan
Jan Sijbrandsteeg 12 , 1502 BA Zaandam

Aan de Zaan is het platform voor actieve bewoners en ondernemers uit de Zaanstreek, die zich met hun initiatieven inzetten voor de eigen regio. Zij vinden er een plek om kennis, ervaring en ideeën te delen. Aan de Zaan gaat over delen, durven en doen.

Aan de Zaan is het onafhankelijke netwerkplatform voor maatschappelijke en culturele initiatieven die hun Zaanse omgeving mooier en leuker maken.

Iedere eerste maandag van de maand is er een prikkelende thema-avond bij café De Fabriek in Zaandam. Daarnaast is er af en toe een expeditie naar een locatie. Het event is bedoeld om kwaliteitsavonden te organiseren waarbij de bezoeker geïnspireerd wordt over sociale innovatie. Actieve Zaankanters vinden elkaar tijdens deze avonden en er ontstaan nieuwe verbindingen. De open microfoon zorgt voor dynamiek.

Start 2013

Het barst in Zaanstad van de initiatieven; klein & groot, rijp & groen, vluchtig & duurzaam. We zijn op zoek gegaan naar de hoeveelheid & diversiteit van alle initiatieven. En zijn er achter gekomen dat er veel wordt bedacht en georganiseerd! Zo ontstond het idee van een platform voor maatschappelijke initiatieven. Initiatiefnemers die elkaar kunnen ontmoeten, ideeën en ervaringen kunnen uitwisselen en elkaars initiatief kunnen versterken. Om Zaanstad nog een stukje mooier & leuker te maken.

Pieter Grandiek van De Fabriek, Egbert Fransen van Pakhuis de Zwijger en Saskia de Man van de gemeente Zaanstad hebben de handen ineengeslagen. Samen hebben ze initiatieven en initiatiefnemers geïnventariseerd en geagendeerd. De eerste vijftig initiatiefnemers hebben elkaar ontmoet tijdens de allereerste Aan de Zaan, platform en podium voor maatschappelijke initiatieven. Dit is uitgegroeid tot een platform van meer dan 200 initiatiefnemers en een agenda voor het komend jaar, met maandelijkse bijeenkomsten en thematische uitstapjes.

Het college van burgemeester & wethouders van Zaanstad heeft als ambitie om ruimte te geven aan maatschappelijke initiatieven. Samen het verschil maken! Want iedereen kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Aan de Zaan biedt de mogelijkheid om initiatieven verder te brengen, samen met inwoners, initiatiefnemers, ondernemers, organisaties en ook de gemeente. Met elkaar blijven we scherp op de invulling van ‘ruimte geven’; op zoek naar gezamenlijke waarden, inspiratie en synergie!

reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
in Zaanstad
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu