Sphinxkwartier
Fenikshof 1 , 6211 AX Maastricht

Binnen het Bélvèdere gebied ligt het voormalig Sphinxterrein rondom het Eiffelgebouw, industrieel monument. Het Eiffelgebouw zelf wordt casco hersteld en zal uiteindelijk dienst doen als huisvesting voor nieuwe, publieksvriendelijke functies die aansluiten op het aanbod in de binnenstad.

Moderne, bruisende stadswijk

Maastricht wil van het Sphinxterrein een moderne, bruisende stadswijk van die een nieuwe dimensie toevoegt aan de stad. Dit wordt de plek waar nieuwe vormen van ondernemerschap, ambachtelijkheid en stads wonen elkaar ontmoeten. Hier ligt  de nadruk op herbestemmen, tijdelijke en permanente functies, flexibiliteit, duurzaamheid en co-creatie. De gemeenteraad heeft dit verwoord in het Ambitiedocument “Het Antwoord van de Sphinx”. Als zodanig is het herbestemmen van de Eiffel een prachtig voorbeeld voor de ontwikkeling van Belvédère als geheel.

Als tijdelijke functie ligt op dit gebied nu een openbare parkeerplaats. Dit blijft nog een aantal jaren zo. Het braakliggende terrein tussen Maagdendries en de parkeerplaats maakt ook onderdeel uit van het gebied. In 2012-2013 heeft hier het tijdelijke project Sphinxpark plaatsgevonden, een proeftuin voor het park van de toekomst (Frontenpark). Het is een gebied waar de komende jaren woningen worden gerealiseerd. De eerste verkenning hiervan vinden momenteel plaats.

Het Sphinxkwartier wordt het kloppende culturele hart van Bélvèdere, het gebied waar het in ligt. Zo is er in september 2015 is het nieuwe kantoor van United Nations University geopend in het voormalige hoofdkantoor van de Sphinx aan de Boschstraat. Dit is een samenwerking met het instituut Merit van de Universiteit Maastricht. Hier werken en studeren 200 studenten en 70 medewerkers. Daarnaast de Timmerfabriek, hier wordt popodium de Muziekgieterij gehuisvest, waar vanwege het succes nog een extra hal aan wordt toegevoegd. Er is een expo-ruimte en Bureau Europa is ook in de Timmerfabriek gehuisvest. Samen met het Ketelhuis zal het Timmerhuis ook plaats maken voor Lumière Cinema, met art house films, een bar, restaurant en terras. In het Eiffelgebouw zal hoogstwaarschijnlijk een The Student Hotel komen, met meer dan 300 kamers, werkplekken, eetplekken en winkels. Een ander plan dat nog bevestigd moet worden is de vestiging van Loods 5 in een van de oudste delen van Sphinx. Tenslotte zullen er naar alle waarschijnlijkheid nog huizen en appartementen worden gebouw, waar men binnen loopafstand van het stadscentrum kan wonen. Grootse plannen dus!

reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
dit gaat over
Kunst & Cultuur Leegstand
in Maastricht
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu