Technasium
Bongerdstraat 1 , 1326 AA Almere

Het Technasium van het Helen Parkhurst college in Almere is bestemd voor havo- en vwo-leerlingen met interesse voor de toepassing van exacte en creatieve vakken. Voor het vak Onderzoek & Ontwerpen krijgen zij opdrachten waarin ze in kleine projectgroepen problemen onderzoeken en oplossingen bedenken. De projecten worden meestal voor een externe opdrachtgever uitgevoerd. De Technasiumleerlingen doen vier van deze projecten per schooljaar. In een speciaal ingerichte werkplaats wordt gebrainstormd, plannen gemaakt, geschetst, gebouwd en het eindproduct gepresenteerd.

Hoe krijgen we minder afval?
Almere wil een stad zonder afval worden. Dit was de aanleiding om zestig Technasium leerlingen van Helen Parkhurst de volgende opdracht te geven: denk na over oplossingen om de hoeveelheid plastic verpakkingsmateriaal te reduceren, anders (beter) te recyclen of een nieuwe ontwikkeling in het afvalbeheer tot stand te brengen. Na hard werken zijn de beste ideeën in de raadzaal gepresenteerd. Het winnende idee was van Dana, Tamira, Daan en Allon. Zij bedachten een recycleboot die op de oceaan vaart, het plastic opslurpt en gelijk omzet naar nieuw plastic. Sander, Julian, Jasper en Rozemarijn bedachten een plan om plastic te reduceren met een beloningssysteem. Zet leukere afvalbakken neer die het ook nog makkelijker maken om plastic in te gooien. Francess, Tom, Jonas en Sem kwamen met het idee om borg te vragen op plastic, bijvoorbeeld statiegeld op vleesverpakking. Uit hun onderzoek bleek dat mensen dat best willen. “We willen zorgen dat er minder plastic in de zee komt. Dat is gewoon heel heftig”, zei een van de leerlingen.

Leerlingen laten veel plastic flesjes slingeren
De 5-vwo Technasium leerlingen Melvin, Carlo en Tom hebben het weer op een andere manier aangepakt. Om een opdrachtgever te vinden hebben zij de gemeente benaderd met de vraag wat zij kunnen bijdragen aan een betere afvalverwerking. Opdrachtgevers van de gemeente waren Hassan Buyatui (docent en raadslid PvdA) en een medewerker van Stadsreiniging Almere. Samen hebben ze gekeken waar winst valt te behalen. Ze vonden dat hergebruik van plastic interessant was omdat Helen Parkhurst een 3D-printer heeft. Leerlingen laten over het algemeen veel plastic slingeren. Het is zonde als daar niks mee gebeurt.

De drie zijn aan het experimenteren gegaan. Het eerste probleem was hoe je de plastic flesjes kunt versnipperen. Tweede probleem om de snippers door een verwarmde extruder (een dunne buis) te duwen, zodat er ‘filament’ van gesmolten plasticafval uitkomt. Filament is de benaming van het materiaal dat uit de extruder komt. Als het lukt, is dat een lange draad die om een spoel wordt gewikkeld. De spoel met het draad wordt dan aan een 3D printer gekoppeld om met het hergebruikte materiaal nieuwe producten te printen. In de video is te zien dat de leerlingen het experiment niet schuwen. Voor deze leerlingen van het Technasium hoort een praktijkopdracht bij hun examen. Of ze slagen horen ze over een paar maanden. De ‘Stadsambassade Almere’ geeft het drietal ‘filamenteerder’ voor hun theoretische bijdrage alvast een 8! Maar wij spelen geen rol.

Zie voor het theoretische deel van de opdracht de bijgevoegde bijlage bij dit artikel.

reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
in Almere
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu