Tot2021
Molenstraat-Centrum 1 , 7311 XN Apeldoorn

De oude ambachtsschool. Een markant gebouw in Apeldoorn aan de Molenstraat Centrum, hoek Stationsstraat. Voor vrijwel alle Apeldoorners een goede bekende. De klok op het torentje die aangeeft dat je de trein net wel of net niet meer haalt. Als laatste was het ROC Aventus er gehuisvest. Vroeger werden er vooral handambachten bijgebracht, zoals timmerman, elektriciën of loodgieter. In 2007 kwam het pand leeg te staan

In 2013 vroeg de gemeente De Kabath vastgoedbeheer of zij mogelijkheden zagen in het pand. Dat leidde tot brainstormsessies over de mogelijkheid om ambachten in Apeldoorn weer een plaats te geven. Voortvarend van start om de geschatte periode van tot het jaar 2021 te overbruggen met een goede invulling.

Eind 2014 is de school omgetoverd tot de werkplaats voor een groep enthousiaste ondernemers. Allerlei disciplines worden beoefend onder één noemer: samenwerken.  Om zo het oude gilde gevoel, dat ook bij ambachtelijkheden behoort, te belichamen. Samen met vastgoedbeheerders Joost Hamming en Rijn Platteel wordt van tot2021 (spreek uit: tot-twintig-een-en-twintig) gepositioneerd tot dé ontmoetingsplek in Apeldoorn waar écht wat gebeurd.

reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
in Apeldoorn
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu