Arnhem

Coehoorn Centraal

Coehoorn biedt de stad de mogelijkheid haar creatieve veelzijdigheid te tonen

Burgerstadsproject Coehoorn Centraal is geïnitieerd door Paul de Bruijn en Peter Groot (Transitie Team/Hoogte Twee architecten). Sinds september 2013 wordt gewerkt aan het opzetten van een wijk met creatieve ondernemers en ondernemingen. De gemeente heeft daartoe bij raadsbesluit een zevental kleinere en grotere panden bij het Centraal Station beschikbaar gesteld tot september 2018. De panden stonden leeg in afwachting van sloop voor herontwikkeling van de zuidelijke binnenstad. Voor de panden betaalt de daartoe opgerichte stichting huur, energielasten, verzekeringen. Door wederverhuur aan de creatieve ondernemingen kan de stichting een financiële basis opbouwen. De energie rond het project nodigt velen uit om samen het project tot een succes te maken. Het heeft er zelfs toe geleid dat op een braakliggend terrein in het gebied in enkele weken tijd een park werd gerealiseerd. Inmiddels heeft het door de staatssecretaris Sharon Dijksma geopende park de New York Times gehaald! Voor het hele project Coehoorn Centraal, zal de toekomst uitwijzen hoe tijdelijk tijdelijk is.

reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
in Arnhem
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu