Almere

De Filmwijkkrant

Een burgerinitiatief dat al 22 jaar bestaat

De Filmwijkkrant (FWK) is een buurtkrant die op vrijwillige basis voor en door buurtbewoners wordt gemaakt. De Filmwijk ligt in het centrum van Almere. De krant bestaat al 22 jaar en is gestart door bewoners van de architectuurwijk.

In het blad lees je over mooie wijkinitiatieven en krijgen wijkgenoten een gezicht door uit te lichten hoe zij zich inzetten voor de buurt. Zo werd er in het afgelopen nummer aandacht besteed aan mantelzorgers. Ook werd de opkomst van de Stadsambassades genoemd. En verder over het plan om een stadsmakerslab te realiseren in het stadscentrum en de ‘huiskamer van de filmwijk; de Lumièreparkkamer.

De krant wordt vier keer per jaar gratis huis aan huis verspreid in de Filmwijk met een oplage van 4500 exemplaren.
Er zijn regelmatig financiële problemen om de krant van de persen te laten rollen. Maar toch lukt het al 22 jaar om dit bottom-up journalistieke kunstwerk overeind te houden. Dankzij de inzet van het vrijwillige redactieteam en de mensen die de kranten huis aan huis bezorgen. Zojuist is de nieuwe editie uitgekomen! Lees hem hier.

reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
in Almere
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu