Gebruik jij Uber, Airbnb en Peerby? Dan ben je één van de weinigen

  1. Home
  2. /
  3. Amsterdam
  4. /
  5. Gebruik jij Uber, Airbnb...

Gebruik jij Uber, Airbnb en Peerby? Dan ben je één van de weinigen

Interessant onderzoek in NRC Q vandaag: de gebruikspercentages van de deeleconomie blijken in Nederland behoorlijk laag te liggen. Alhoewel ‘we’ nog steeds voorop lopen in vergelijking met veel andere (vooral Zuid-) Europese landen, wordt er relatief weinig gebruik gemaakt van diensten als Uber, Airbnb en Peerby.

Datzelfde onderzoek toont vervolgens wel wat voor enorm toekomstig potentieel er achter die cijfers schuilt: bovenstaande ‘ruiliniatieven’ genieten over het algemeen enorme media-aandacht, vooral dankzij hun marktontwrichtende werking – kijk naar de beruchte taxidienst Uber – en de nodige (aandachttrekkende) guerillamarketing. Maar auto’s van datzelfde Uber vind je vooralsnog lang niet overal in ons land. En een dienst als Airbnb wordt door Nederlanders voornamelijk gebruikt in het buitenland – logisch.

Een vraag die overigens vaker rijst is in hoeverre zo’n initiatieven daadwerkelijk tot ‘ruilhandel’ of peer-to-peer gerekend kunnen worden. Die vraag stelden we bijvoorbeeld in dit Stadbericht over de Nieuwe Deeleconomie: zijn bovengenoemde diensten wel zo alternatief, qua economisch model? Of hebben we te maken met de gebruikelijke commerciële motieven die achter iedere ‘normale’ onderneming schuilen? We gingen daarom op zoek naar authentieke peer-to-peer ondernemingen, die nog daadwerkelijk op een alternatieve wijze ‘onder de radar’ opereren.

Bekijk onderstaande Meet Up die Pakhuis de Zwijger organiseerde naar aanleiding van de Tegenlichtdocu Hoezo samen delen?

Betrokken stadmakers
Michel Bauwens
filosoof

Steden

In deze steden zijn nu stadambassadeurs actief. Dat worden er snel meer.

Transities

Alle transities in andere content vormen vind je hier. De beste interviews, plekken en evenementen voor de Nederlandse stad in transitie.