Leeuwarden

Circulair Fryslân: De economie van de toekomst

Friesland toekomstbestendig door circulaire economie

Friesland heeft aspiraties om koploper te worden in Europa op het gebied van circulaire economie. Dit met het oog op Leeuwarden als culturele hoofdstad van Europa in 2018. Daarmede tracht de provincie toekomstbestendig te worden, door nieuwe werkgelegenheid aan te trekken en bovenal nieuwe innovatieve economische ontwikkeling in de regio te bewerkstelligen.

In een circulaire economie worden grondstoffen hergebruikt, dientengevolge verliezen ze niet aan kwaliteit en kunnen ze oneindig worden gerecycled. Deze oneindige cyclus gaat in essentie uit van hernieuwbare energie, daar waar de lineaire economie voornamelijk draait op fossiele bronnen. Het achterliggende gedachtegoed van een circulaire economie is gestoeld op het idee dat natuurlijk kapitaal – het ecosysteem en biodiversiteit – juist worden versterkt in plaats van afgezwakt. In Friesland geloven ze dat  de circulaire economie een sterke basis kan zijn voor een gezonde en diverse samenleving en tevens een uitweg kan bieden voor de regio. Daar waar de lineaire economie nu  tekort schiet  wil de provincie op zoek naar een alternatief. Ten gevolge hiervan zijn Metabolic en Urgenda gevraagd om de concrete circulaire kansen in kaart te brengen. Zij hebben een regio analyse opgetekend in het rapport; Circulair Fryslân: De economie van de toekomst.

Metabolic: A system consulting and cleantech development firm

Dit adviesorgaan publiceerde voor de regio in 2015 een rapport  waarin ze  de mogelijkheden van een circulaire transitie in Friesland onderzochten. Op zoek naar regionale metabolisme bracht een team van onderzoekers de water-, energie- en grondstofstromen in de provincie in kaart. Daarnaast werden tientallen interviews gehouden om de betrokken partijen in beeld te brengen en werd  gevraagd of zij actief willen participeren in het vormgeven van een circulaire economie in de regio. Tevens zijn de onderzoekers aan de hand van interviews, bijeenkomsten en workshops op zoek gegaan naar nieuwe potentiële sectoren in Friesland. Op basis van dit onderzoek zijn er 5 circulaire thema’s geformuleerd met 12 icoonprojecten die de circulaire transitie in Friesland moeten gaan kickstarten.

Ook benieuwd  naar gebiedsontwikkeling en circulaire economie in Friesland? Lees dan hier het rapport.

Geïnteresseerd in Circulaire Economie? Kom dan naar Pakhuis de Zwijger op 26 februari voor De Circulaire Stad Special waar drie verdiepende workshops worden gegeven over circulaire economie, door o.a. filosoof Michel Bauwens over burgerschap, ondernemerschap en de overheid binnen de nieuwe economie.

Betrokken stadmakers
Eva Gladek
CEO of Metabolic
reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu