Delft

Smart Cities

Naar een 'Smart Urban Delta'

Smart Cities, een term die je tegenwoordig veel hoort en waar twee trends waar we niet omheen kunnen samenkomen: digitalisering en verstedelijking. Wereldwijd neemt de verstedelijking toe en dit leidt tot nieuwe stedelijke opgaven, problemen en kansen. Nieuwe technologieën kunnen hierbij onderdeel zijn van zowel de problemen als de oplossingen.

Lees in deze uitgave van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu meer over Smart Cities aan de hand van verschillende initiatieven. Bijvoorbeeld over hoe de samenwerking tussen Delft en Greenport kansen biedt voor de verbetering van het metabolisme van de regio. Green Hub Delft-Zuid biedt de ideale condities voor het uitwisselen van kennis, werknemers, innovatie, technologie, energie en biomassa in de regio.

reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
in Delft
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu