Sustainisme vraagt om ontwerpen ‘van onderop’

  1. Home
  2. /
  3. Amsterdam
  4. /
  5. Sustainisme vraagt om ontwerpen...

Sustainisme vraagt om ontwerpen ‘van onderop’

Achter de huidige maatschappelijke en economische transities verschuilt zich een ware cultuuromslag. In deze eeuw van het ‘sustainisme’ staan kwaliteiten als delen, lokaliteit, verbondenheid, duurzaamheid en menselijke maat centraal. Dit vraagt om een nieuwe benadering van het ontwerp van stad en land.

Betrokken stadmakers
Michiel Schwarz
Directeur Sustainism Lab

Steden

In deze steden zijn nu stadambassadeurs actief. Dat worden er snel meer.

Transities

Alle transities in andere content vormen vind je hier. De beste interviews, plekken en evenementen voor de Nederlandse stad in transitie.